Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Bezpieczeństwo w branży górniczej

Ciężkie warunki panujące w kopalniach wymagają wyjątkowych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Każdy przestój lub awaria urządzeń produkcyjnych może spowodować znaczne straty finansowe.

Ważniejsze od zysku jest bezpieczeństwo pracowników zakładu górniczego.

Rozwiązanie AxxonSoft zapewnia
bezpieczeństwo operacji w zakładach górniczych:

 • Kontrola dostępu z weryfikacją danych uwierzytelniających
 • Nadzór wideo w trudnych warunkach
 • Integracja kamery termowizyjnej do nadzoru w trudnych warunkach
 • Komunikacja głosowa uzupełniona o obraz wideo
 • Kontrola użycia środków ochrony osobistej
 • Wykrywanie ludzi w obszarach niebezpiecznych
 • Śledzenie czasu pracy i raporty
 • Monitorowanie pojazdów i taboru kolejowego
 • Zdalne monitorowanie stanu sprzętu
  i komponentów systemu
 • Zapobieganie nieautoryzowanemu wtargnięciu, kradzieży i wandalizmowi
 • Monitorowanie obsługi materiałów odpadowych
Umów się na indywidualną sesję demonstracyjną

Funkcje i technologie AxxonSoft dla przemysłu górniczego

Egzekwowanie bezpieczeństwa
w miejscu pracy

Zminimalizuj liczbę wypadków przy pracy na terenie zakładu spowodowanych naruszeniem procedur bezpieczeństwa przez pracowników. Nasza analityka wideo AI natychmiast powiadamia o obecności osób w strefach niebezpiecznych i osobach bez środków ochrony osobistej. Rozwiązanie to pomoże Ci zapobiec wypadkom przemysłowym i uniknąć kar ze strony organów regulacyjnych, ułatwiając jednocześnie szybkie dochodzenie w sprawie naruszeń

Inteligentna analiza obrazu
Wczesne wykrywanie pożarów

Rozwiązanie do wykrywania ognia i dymu wykorzystuje zaawansowaną analitykę wideo i sztuczną inteligencję

do identyfikacji wczesnych oznak pożaru, co znacznie zmniejsza szkody pożarowe. Oparta na sztucznej inteligencji analityka wideo stanowi cenne uzupełnienie zwykłych czujników ognia i dymu. Połączenie kilku typów detektorów i zapewnienie operatorowi dodatkowej kontroli wizualnej maksymalizuje niezawodność wykrywania pożaru.

Detekcja dymu i ognia
Kontrola dostępu
do pojazdów

Automatyzacja kontroli dostępu pojazdów do zakładu górniczego umożliwia zapobieganie naruszeniom, usprawnienie operacji oraz rejestrowanie wszystkich wjazdów i wyjazdów pojazdów. System sprawdza numery LP w bazie danych, aby przyznać lub odmówić dostępu

do terenu. Dla wszystkich tablic rejestracyjnych rejestrowana jest godzina i data, numer rejestracyjny oraz nagranie wideo przejazdu pojazdu.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Monitorowanie taboru kolejowego

Podczas dostarczania produktów koleją, kluczowe jest śledzenie każdego wagonu i zapewnienie dokładności załadunku. Pakiet kolejowy AxxonSoft rejestruje wagony kolejowe przejeżdżające przez punkty kontrolne poprzez synchronizację wideo z rozpoznanymi numerami inwentaryzacyjnymi i automatycznie mierzy poziom cystern przy użyciu kamer termowizyjnych. Generuje raporty dla każdego wagonu kolejowego z załączonymi klatkami wideo i wyszukuje materiał wideo w oparciu

o różne parametry.

Rozpoznawanie numerów wagonów kolejowych
Monitorowanie taboru kolejowego

W celu kontrolowania dostępu do krytycznych obszarów można dodać identyfikację biometryczną, która umożliwia dostęp tylko wtedy, gdy dane biometryczne pasują

do danych powiązanych z identyfikatorem. Można również zastosować dowolny inny rodzaj uwierzytelniania wieloczynnikowego, śledzić czas pracy i obecność oraz generować różne raporty. W przypadku próby dostępu przez osoby nieupoważnione, otrzymasz automatyczne powiadomienia na swój wyświetlacz, telefon lub e-mail.

Kontrola dostępu
Video/Audio IP Device Support

Rozwiązanie AxxonSoft wspiera 10,000+ urządzeń IP,

w tym kamery termowizyjne, które mogą być używane

do nadzoru w zakurzonych i trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo, mogą one wyzwalać alarm temperaturowy w przypadku przegrzania sprzętu. Zintegrowane są również interkomy, mikrofony IP i głośniki. Nagrane komunikaty głosowe mogą być odtwarzane

w sytuacjach awaryjnych, takich jak wysokie stężenie szkodliwych substancji w powietrzu.

Integracja IP

Korzyści z wdrożenia platformy zintegrowanej w zakładach górniczych

Jako ujednolicona platforma zarządzania bezpieczeństwem, oprogramowanie AxxonSoft integruje systemy bezpieczeństwa i urządzenia (w tym nowe oparte na protokole IP i starsze) w jednym środowisku.  Ponieważ nasze oprogramowanie oparte jest na otwartej architekturze, która pozwala na prawdziwą interoperacyjność, możliwe jest połączenie systemów bezpieczeństwa i zarządzania wideo z aplikacjami biznesowymi. Takie zintegrowane podejście może pomóc w zwiększeniu wartości i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury IT.

Sprzęt
Oprogramowanie

Sprzęt

Nie ma potrzeby przepłacać za urządzenia określonego producenta - po prostu używaj tego, czego potrzebujesz, gdziekolwiek tego potrzebujesz. Połącz sprzęt różnych producentów i zarządzaj nim
z jednego centrum sterowania. Zminimalizuj koszty wyposażenia obiektu poprzez zmniejszenie potrzebnego sprzętu i oprogramowania oraz podłączenie istniejących urządzeń do systemu. Współdziałanie z urządzeniami inżynierskimi i systemami kontroli środowiska, które obsługują uniwersalne protokoły OPC, BACnet, Modbus i SNMP.

Oprogramowanie

Zastosuj automatyzację wielosystemową i wdrażaj bardziej efektywne scenariusze użytkowania, które
nie są dostępne w systemach niezależnych. Uzyskaj lepszą analizę sytuacyjną opartą na informacjach
z różnych źródeł i zmniejsz ilość informacji, które operator musi przetworzyć za pomocą intuicyjnego interfejsu. Zautomatyzuj podejmowanie decyzji w standardowych sytuacjach, znacznie zmniejsz prawdopodobieństwo błędów operatorów i lepiej chroń swój obiekt.

Przykłady wdrożeń rozwiązań AxxonSoft 

AxxonSoft  zasila monitoring bezpieczeństwa na Autostradzie Panamerykańskiej 
AxxonSoft  zasila monitoring bezpieczeństwa na Autostradzie Panamerykańskiej 
AxxonSoft  zasila monitoring bezpieczeństwa na Autostradzie Panamerykańskiej 

Każdego roku, 4 miliony pojazdów przejeżdża przez dziewięć punktów poboru opłat na drogach obsługiwanych przez  Panavial. Biorąc pod uwagę ogromne natężenie ruchu i wysokie ryzyko oszustwa, zarząd Panavial zdecydował się zainstalować Axxon PSIM w punktach poboru opłat firmy.  

Więcej...
Ochrona z wykorzystaniem AxxonSoft PSIM w terminalu transportowym Balticon w Polsce
Ochrona z wykorzystaniem AxxonSoft PSIM w terminalu transportowym Balticon w Polsce
Ochrona z wykorzystaniem AxxonSoft PSIM w terminalu transportowym Balticon w Polsce

Jeden z największych polskich przewoźników towarowych Balticon S.A. wdrożył system bezpieczeństwa oparty na AxxonSoft, a by kontrolować w swoim magazynie centralnym transport przychodzący i wychodzący.

Więcej...
System bezpieczeństwa w Ukraińskim porcie 
System bezpieczeństwa w Ukraińskim porcie 
System bezpieczeństwa w Ukraińskim porcie 

Zabezpieczenie obiektów kolejowych i portowych jest zadaniem trudnym,w szczególnościw przypadku transportu intermodalnego. PortJużne, pracując we współpracy z wiodącymi ukraińskimi integratorami, znalazł idealne rozwiązanie dla tego problemupoprzez zainstalowanie systemu bezpieczeństwakorzystającegoz Axxon PSIM.

Więcej...
Zobacz więcej

Potrzebujesz więcej szczegółów na temat rozwiązania specyficznego dla branży?

Umów się na indywidualną sesję demonstracyjną, aby odkryć funkcje i korzyści inteligentnego oprogramowania do zarządzania wideo AxxonSoft, które pomoże Wam szybciej wnieść wartość do Waszego biznesu.