Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Pomyśl o AI. Zbuduj swój własny system VSAAS.

Axxon VSaaS Datacenter jest oprogramowaniem do zarządzania wideo, które umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych i integratorom systemów tworzenie opartych na chmurze rozwiązań nadzoru wideo (VSaaS), które wykorzystują moc analityki sieci neuronowych AxxonSoft i inteligentnego wyszukiwania nagranego wideo.

Umów się na sesję demo

Pomyśl o AI. Zbuduj swój własny system VSAAS.

RÓŻNE OPCJE WDROŻENIA

Do wdrożenia systemu można wykorzystać własną infrastrukturę komputerową lub skorzystać z ogólnodostępnej chmury.

Dowiedz się więcej

ROZWIĄZANIA W PEŁNI DOSTOSOWANE DO POTRZEB KLIENTA

Elastyczna konfiguracja dostępnych funkcji i ustawień dla każdego użytkownika lub firmy.

Dowiedz się więcej

ARCHITEKTURA ROZWIĄZAŃ

JAK WYKORZYSTAĆ AXXON VSAAS DATACENTRE DO ZBUDOWANIA ROZWIĄZAŃ W CHMURZE DLA SWOICH KLIENTÓW

ARCHITEKTURA CHMURY

Serwery VMS w chmurze

Serwery VMS w chmurze ze zdalną konfiguracją i monitorowaniem:

 • U klienta instalowane są tylko kamery i sprzęt sieciowy. Obraz wideo może być buforowany na kartach SD.
 • Klient nie musi utrzymywać i obsługiwać infrastruktury sprzętowej. Łatwe skalowanie systemu.

ARCHITEKTURA HYBRYDOWA

Lokalne serwery VMS

Lokalne serwery VMS, które można konfigurować i monitorować lokalnie lub za pośrednictwem chmury:

 • Obraz wideo jest przechowywany lokalnie; awarie połączenia internetowego nie mają wpływu na nagrywanie.
 • Wybrane fragmenty wideo można przechowywać w chmurze, dzięki czemu użytkownik ma do nich szybki dostęp z różnych urządzeń.
 • Chmura umożliwia łatwy dostęp, konfigurację i monitorowanie dowolnego systemu lokalnego. 

PODŁĄCZENIE KAMERY

DLA KLIENTÓW

ROZWÓJ, UTRZYMANIE I ROZBUDOWA

Web Application

 • Architektura mikroserwisów, skalowalność pozioma.
 • Prometheus core metrics monitoring, logging with the ELK stack.
 • Wysyłanie zdarzeń do platform IoT. Eksportowanie nagrań wideo ze zdarzeń alarmowych do serwisów strumieniowych, np. Amazon KVS.
 • Możliwość szybkiego dostosowania interfejsu użytkownika dzięki zestawowi programistycznemu OEM GUI.

Serwery VMS w chmurze

 • Dynamiczne przydzielanie zasobów dla każdego nowego klienta lub zadania. 
 • Skalowanie do 10 tys. serwerów.
 • Failover service.

System Raportowania

 • Nieograniczony, skalowalny system raportowania.
 • Tworzenie nowych raportów bez kodowania.

DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

FUNKCJE I ZALETY

Rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych w opraciu o sztuczną inteligencję
Rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych w opraciu o sztuczną inteligencję

Identyfikowanie i śledzenie osób lub pojazdów będących przedmiotem zainteresowania za pomocą wielu kamer.

Rozpoznawanie ognia i dymu w opraciu o sztuczną inteligencję
Rozpoznawanie ognia i dymu w opraciu o sztuczną inteligencję

Wczesne wykrywanie punktów zapalnych w miejscach, gdzie inne rodzaje czujników są nieskuteczne.

Analityka Behawioralna AI
Analityka Behawioralna AI

Wczesne rozpoznawanie zagrożeń na podstawie określonych postaw ludzkich, takich jak uniesione ręce.

Analityka sprzedaży detalicznej
Analityka sprzedaży detalicznej

Zliczanie odwiedzających, szacowanie wieku i płci, zarządzanie kolejkami i mapowanie ruchu.

Inteligentne wyszukiwanie wśród nagranych filmów
Inteligentne wyszukiwanie wśród nagranych filmów

Szybkie wyszukiwanie według wielu kryteriów: ruch w obszarze (obszarach), przekroczenie linii, kolor lub rozmiar obiektu itp.

 Wykrywanie ludzi/pojazdów w opraciu o sztuczną inteligencję
Wykrywanie ludzi/pojazdów w opraciu o sztuczną inteligencję

Rozpoznawanie, śledzenie i liczenie osób oraz pojazdów w złożonych scenach.

Wielopoziomowe zarządzanie prawami użytkownika
Wielopoziomowe zarządzanie prawami użytkownika

Elastyczna konfiguracja uprawnień użytkownika oparta na rolach, wygodna dla dużych systemów.

Kompleksowe raporty
Kompleksowe raporty

Niestandardowe raporty z dowolnej placówki klienta oparte na narzędziach wykrywania, alarmach i analityce detalicznej.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS z szyfrowaniem TLS.
 • Haszowanie hasła użytkownika.
 • Wygaśnięcie hasła i historia haseł.
 • Kontrola siły hasła.
 • reCAPTCHA v3 na ekranie logowania.
 • Ustawianie czasu blokady/liczby nieudanych prób logowania.
 • Automatyczne wylogowanie po określonym czasie bezczynności.
 • Blokada nieaktywnego konta po upływie określonego czasu, z ponowną aktywacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji AxxonSoft

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIa AXXON VSAAS DATACENTER

Możesz połączyć te podejścia, aby zbudować własny system oparty na chmurze, zoptymalizowany pod kątem zadań wykonywanych przez klientów.

HOSTED VSAAS

HOSTED VSAAS

Axxon VSaaS Datacenter jest wykorzystywane do budowy hostowanego rozwiązania VSaaS, które oferuje użytkownikowi niskie nakłady początkowe, łatwe skalowanie systemu i praktycznie zerowe koszty utrzymania.

VMS ZARZĄDZANY W CHMURZE

VMS ZARZĄDZANY W CHMURZE

Axxon VSaaS Datacenter jest używane do monitorowania i zarządzania kamerami podłączonymi do serwerów znajdujących się w siedzibach klientów. Dostęp do kamer za pośrednictwem chmury jest przyznawany zgodnie z uprawnieniami użytkowników.

ANALITYKA NA ŻĄDANIE

ANALITYKA NA ŻĄDANIE

Axxon VSaaS Datacenter funkcjonuje jako oprogramowanie pośredniczące w systemie Safe City strony trzeciej. Na żądanie użytkownika analizuje on nagrany materiał wideo, umożliwiając inteligentne wyszukiwanie w celach kryminalistycznych.

JEDYNA PLATFORMA VSAAS, KTÓRA OBSŁUGUJE KLIENTA TYPU THICK DESKTOP

Szukasz rozwiązania VSaaS?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.