Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Zapoznaj się z nowym Axxon One 2.0

Z radością ogłaszamy, że Axxon One 2.0 jest już dostępny wraz z nowymi funkcjonalnościami i możliwościami, poprawiającymi produktywność, efektywność i integralność systemów bezpieczeństwa. Przejdźmy do najważniejszych funkcji wprowadzanymi w wersji 2.0.

Integracje z systemami bezpieczeństwa fizycznego
Integracje z systemami bezpieczeństwa fizycznego

Usprawnij swoją infrastrukturę bezpieczeństwa dzięki najnowszej wersji Axxon One, oferującej płynną integrację z systemami kontroli dostępu, alarmami przeciwpożarowymi i przeciwwłamaniowymi oraz systemami ochrony obwodowej. Dzięki możliwościom automatycznego pobierania konfiguracji bezpośrednio ze sprzętu i dodawania urządzeń do drzewa obiektów, zarządzanie strukturą systemu bezpieczeństwa nigdy nie było sprawniejsze.

Integracja pozwala także na korelowanie nagrań z kamer z wydarzeniami zachodzącymi w zintegrowanych systemach, zapewniając kompleksowe zrozumienie wszelkich incydentów. Zwizualizuj całość obiektu, przedstawiając kluczowe zdarzenia i statusy urządzeń bezpośrednio na mapie i dedykowanych panelach, umożliwiając szybsze reakcje. Przejmij kontrolę za pośrednictwem interfejsu mapy, sterując i zarządzając urządzeniami i całym ekosystemem bezpieczeństwa z łatwością.

01:00 m
Wyszukiwanie po podobieństwach
Wyszukiwanie po podobieństwach

Analityki AI wyodrębniają cechy ludzkiego wyglądu w postaci metadanych i przechowują je w bazie danych. Niezależnie od tego, czy określisz osobę z poziomu wideo na żywo, czy też prześlesz zdjęcie do analizy, niezrównane możliwości Axxon One prędko przenawigują przez całe archiwum wideo. Przesortowując metadane pochodzące z wielu kamer, inteligentny algorytm szybko zidentyfikuje i wyświetli podobne osoby, zwiększając efektywność i precyzję w trakcie zadań wyszukiwania.

00:56 m
Rozpoznawanie marki i modelu pojazdu
Rozpoznawanie marki i modelu pojazdu

Technologie analityk rozszerzają możliwości monitorowania i wyszukiwania pojazdów, identyfikując marki, modele, klasy, prędkości i kolory pojazdów w ruchu ulicznym w czasie rzeczywistym. Żaden szczegół nie umyka uwadze, zapewniając precyzyjne informacje dla kompleksowych analiz ruchu. Nie jest to wszystko - przy pomocy Axxon One, wyszukiwanie konkretnych nagrań wideo staje się niezwykle efektywne; możesz natychmiastowo przefiltrować nagrania z wielu kamer w poszukiwaniu konkretnego pojazdu, ograniczając wyniki do kilku specyficznych cech. Pójdź o krok przed innymi rozwiązaniami i doświadcz nowego poziomu inteligentnego i proaktywnego bezpieczeństwa wraz z Axxon One.

00:26 m

Zwiększone cyberbezpieczeństwo

Axxon One 2.0 gwarantuje bezpieczne połączenia end-to-end poprzez implementację protokołu HTTPS, zapewniając szyfrowaną TLS transmisję danych. Wspiera bezpieczne połączenie do kamer zarówno w przypadku rozwiązań chmurowych. jak i serwerach Axxon One VMS położonych on-premise. Klient desktopowy nawiązuje połączenie do serwera po jednym porcie, zapewniając zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa poziomu korporacyjnego. Użytkownicy są informowani o konieczności zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, z bardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi siły hasła.

Dynamiczne maskowanie prywatności
Dynamiczne maskowanie prywatności

Dostosowując się do wymagań RODO i innych rozporządzeń o ochronie danych osobowych, Axxon One oferuje rozwiązanie chroniące wrażliwe informacje zarówno w wideo na żywo, jak i zapisanych nagraniach wideo. Korzystając z możliwości inteligentnych, zoptymalizowanych algorytmów, funkcjonalność maskuje poruszające się obiekty na obrazie wideo kamery, jednocześnie korzystając z minimum zasobów serwera. Co więcej, integracja detekcji AI pozwala na precyzyjne maskowanie określonych obiektów, poruszających się lub statycznych, oferując użytkownikom kompleksową kontrolę, nad zarządzaniem prywatnością.

00:28 m
Nadzór nad urządzeniami POS
Nadzór nad urządzeniami POS

Axxon One może zostać zintegrowane z urządzeniami POS, przechwytując dane i powiązując je z nagraniami wideo. Tekst z paragonów i zdarzenia z rejestrów kas są wyświetlane na obrazie wideo jako napisy i przechowywane w bazie danych. Wyszukiwanie tekstu w napisach umożliwia użytkownikom szybkie znajdowanie nagrań z transakcji POS w archiwum wideo, umożliwiając kompleksowy widok na aktywności przy kasie. Te funkcjonalności pomagają identyfikować naruszenia, które mogłyby wymknąć się konwencjonalnym metodom monitoringu wideo. Co więcej, Axxon One oferuje dostosowywalne raporty, mogące łączyć dane z transakcji POS i dane z analityk wideo z wielu sklepów, dołączając do nich odpowiednie wideo ze zdarzeń.

00:21 m

Ulepszone strumieniowanie kamer

Axxon One wprowadza zaawansowaną funkcjonalność pozwalającą na odbieranie i przetwarzanie trzech lub więcej strumieni wideo z jednej kamery IP. Tworzy to całą gamę możliwości optymalizacji systemu monitoringu wideo, wliczając w to spożytkowanie oddzielnych strumieni wideo do nagrywania, wyświetlania i analizy wideo; dodatkowo, precyzja technologii GreenStream została poprawiona tak, aby system zawsze inteligentnie dobierał najbardziej odpowiedni strumień dla obecnej rozdzielczości ekranu, oszczędzając przepustowość łącza i obciążenie procesora.  Zwiększ efektywność nadzoru wideo z pomocą ulepszonych możliwości strumieniowania Axxon One. 

camera-streaming
Natychmiastowe wyszukiwanie zdarzeń w kliencie Web
Natychmiastowe wyszukiwanie zdarzeń w kliencie Web

Zaznacz dowolny obszar w polu widzenia kamery i szybko określ wszystkie instancje ruchu w wybranym regionie. Axxon One bezproblemowo integruje się z inteligentnymi kamerami i pozyskuje z nich metadane, umożliwiając zoptymalizowane, inteligentne wyszukiwanie. Zapoznaj się z efektywnością natychmiastowego wyszukiwania zdarzeń - potężnego, a zarazem prostego w obsłudze narzędzia, niewymagającego żadnej skomplikowanej konfiguracji.

00:19 m
Nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs
Nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs

Sprawdź nową jakość zoptymalizowanego interfejsu użytkownika Axxon One VMS - jeszcze bardziej przyjazny i rozpoznawalny w wydaniu 2.0. Szybko dostosuj układy kamer, zlokalizuj kamery na mapach geo, obsługuj alarmy, eksportuj nagrania i łącz przeróżne przydatne informacje w jednym, wygodnym widoku. Dzięki nowemu, zunifikowanemu UI, możliwe jest jednoczesne monitorowanie stanu poszczególnych serwerów, przeglądanie zdarzeń i statystyk, kontrolowanie urządzeń bezpieczeństwa, wyświetlanie stron Web i wiele innych czynności. Podnieś poziom bezpieczeństwa i w pełni wykorzystaj użyteczność nowego interfejsu graficznego dzięki zunifikowanemu VMS Axxon One 2.0.

01:55 m
Łączenie z wieloma obiektami poprzez Chmurę
Łączenie z wieloma obiektami poprzez Chmurę

Nasz klient desktopowy oferuje możliwość bezproblemowego łączenia się do wielu serwerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach poprzez chmurę, wykorzystując Axxon VSaaS Datacenter, lub poprzez bezpośrednie połączenia do poszczególnych serwerów. Z poziomu jednego klienta można nadzorować i zarządzać niezależnymi systemami, rozmieszczonymi na różnych obiektach. Jednoczesny wieloobiektowy dostęp umożliwia tworzenie układów kamer składających się z kamer z różnych lokalizacji, zwiększając możliwości monitorowania.

00:30 m

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Nowe wydanie Axxon One zostało zaprojektowane tak, aby podnieść jakość zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki domyślnym uprawnieniom, możesz skonfigurować bazowe poziomy dostępów dla ról użytkowników, automatycznie zapewniając wybrany poziom uprawień także w przypadku nowo dodanych kamer. Uprość schemat kontroli korzystając z grup kamer, umożliwiając sprawne przyporządkowywanie uprawnień dostępu do grup kamer określonym rolom użytkowników.  Użytkownicy mogą teraz posiadać wiele ról jednocześnie, przez co uprawnienia użytkowników mogą być na bieżąco dostosowywane zgodnie z potrzebami operacyjnymi.

Camera rights
Integracja OpenStreetMap & Google Maps
Integracja OpenStreetMap & Google Maps

Doświadcz bezproblemowej integracji z OpenStreetMap (OSM) i Google Maps podczas korzystania z interaktywnej mapy 3D zarówno w kliencie desktopowym, jak i klientach Web. Dostępne do konfiguracji są zarówno bitmapy, jak i wektorowe mapy geo, zapewniając elastyczność. Mapy geo oferują możliwość adaptacji większych i rozproszonych systemów. Są stale aktualizowane przez dostawców usługi, przez co zawsze będzie możliwy dostęp do najbardziej aktualnych map obiektu. Popraw jakość mapowania, aby polepszyć zarówno jakość nadzoru wideo, jak i świadomość sytuacyjną.

00:27 m
Monitorowanie wielopiętrowych budynków
Monitorowanie wielopiętrowych budynków

Najnowsze ulepszenia Axxon One czynią monitoring wielopiętrowych budynków łatwiejszym, niż kiedykolwiek. Nasz interaktywny interfejs umożliwia umieszczenie wszystkich kamer na mapie, kodując ich statusy kolorami, przez co każde zdarzenie może być natychmiastowo zauważone. Jednym kliknięciem sprawdź dokładną lokalizację wybranej kamery na mapie i bez problemów przełączaj między widokami kolejnych pięter, zapewniając kompleksowy monitoring.

00:37 m
Zwiększone możliwości klienta Web
Zwiększone możliwości klienta Web

Odkryj wygodę przeglądania wideo z wielu kamer jednocześnie - teraz w kliencie Web możliwe jest konfigurowanie układów i wyświetlanie wideo na żywo lub nagrań z archiwum z wielu kamer jednocześnie.

Efektywne dekodowanie wideo H. 265 za pomocą GPU - płynne odtwarzanie wideo w standardowych przeglądarkach dzięki dekodowaniu H.265 na karcie graficznej. Ogranicza to obciążenie CPU na komputerze klienckim, zapewniając sprawniejsze i responsywniejsze korzystanie z interfejsu Web.

00:25 m
Panel Alarmów klienta Web
Panel Alarmów klienta Web

Odkryj nowe funkcjonalności Panelu Alarmów w Axxon One! Możesz teraz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich aktywnych alarmów na obiekcie, korzystając z klienta Web. Gdy tylko wybierzesz miniaturę alarmu, zostaniesz przeniesiony do nagrania zdarzenia, umożliwiając Ci ewaluację i skategoryzowanie alarmu jako potwierdzony, fałszywy lub podejrzany. Status alarmu będzie kodowany kolorem na linii czasu archiwum wideo. Ta intuicyjna aktualizacja ułatwi proces zarządzania alarmami, oferując więcej widoczności i kontroli nad operacjami bezpieczeństwa.

00:22 m
Panel Alarmów klienta desktopowego
Panel Alarmów klienta desktopowego

Nowy Panel Alarmów zawarty w kliencie desktopowym wyświetla aktywne alarmy, sortując je po priorytecie. Użytkownicy mają możliwość analizowania zdarzeń i umieszczenie komentarz o alarmach bezpośrednio na panelu, lub też otworzyć szczegółowy widok, aby zapoznać się z nagraniami zdarzenia. Dostępna jest także eskalacja alarmów - może zostać zastosowana do usprawnienia zarządzania alarmami w grupie operatorów.

00:51 m

Integracja z obiektowym przechowywaniem danych

Nasza platforma oferuje bezproblemową integrację z wiodącymi dostawcami usług przechowywania danych w chmurze, wliczając w to Microsoft Azure Storage, Seagate Lyve Cloud i Wasabi. Wprowadź benefity dynamicznego środowiska w chmurze - nagrania wideo zarówno z serwerach położonych bezpośrednio na obiektach, jak i z serwerów chmurowych Axxon One VMS mogą być bezpiecznie przechowywane w chmurze, oferując elastyczność i bezpieczeństwo danych. Storage-as-a-service można natychmiast skalować w górę i w dół, więc niezbędna ilość miejsca na Twoje wideo będzie zawsze zapewniona, bez zbędnego wydatku czasu i pieniędzy na rozwiązania sprzętowe na miejscu.

Object Storage

Więcej funkcjonalności:

  • Nowe sieci neuronowe, wykrywające zarówno ludzi, jak i pojazdy, z trzema poziomami dokładności/zużycia zasobów.
  • Poprawiona detekcja PPE, z domyślnymi modelami sieci neuronowych do wykrywania kasków i kamizelek (w większości przypadków nie jest wymagane dodatkowe douczanie sieci neuronowych).
  • Zoptymalizowano detektory AI działające zarówno na GPU, jak i CPU.
  • Rozpoznawanie i wyszukiwanie kodów kreskowych/QR.
  • Analityki audio zdolne wykrywać szeroki zasięg dźwięków, wliczając wystrzały z broni palnej, syreny, agresywne zachowania i więcej.
Poznaj Axxon One

Dołącz do AxxonSoft Community

Odwiedź stronę AxxonSoft Community, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami zawartymi w oprogramowaniu AxxonSoft bazując na sugestiach klientów. Nie zapomnij zaktualizować swojej wersji Axxon One, aby uzyskać dostęp do nowych, ekscytujących funkcji.

AxxonSoft Community

Czy chcesz dowiedzieć się, jak Axxon One może wyjść naprzeciw Twoim wymaganiom?

Skontaktuj się z nami, aby zaplanować spersonalizowane demo i uzyskać odpowiedzi na Twoje pytania.