Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Specyfikacja

Główne funkcje
Orientacja obiektowa: Wszystkie urządzenia podłączone do Axxon PSIM (np. kamery) są uporządkowane i przedstawiane jako wirtualne urządzenia dla użytkownika końcowego. Użytkownicy nie muszą się martwić o typ urządzenia, sposób w jaki zostało podłączone czy miejsce, w którym zostało zamontowane. Dzięki inteligentnej strukturze mogą sterować wszystkimi urządzeniami w ten sam sposób.
Programowanie: Podstawowe i zaawansowane skrypty programowania i makra pozwalają użytkownikom na konfigurację szerokiego zakresu zautomatyzowanych reakcji.
Plan pracy: Nieograniczone strefy czasowe. Działania systemu mogą być skonfigurowane w określonych czasach lub w przypadku określonych zdarzeń. W ciągu tygodnia, weekendu czy wakacji plan pracy może ulegać indywidualnemu dostosowaniu.
Mapa: Stwórz wielopoziomową mapę w formacie .bmp i opisz określone urządzenia alarmowe. Ustaw wzbudzane alarmem, automatyczne przybliżanie właściwej warstwy mapy lub obiektu. Jednym kliknięciem uzyskaj dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym z dowolnego podłączonego urządzenia.
Wyświetlanie zdarzenia: Z łatwością obejrzyj do 1000 zdarzeń dziennie. Szybka konfiguracja zdarzeń poprzez zaledwie jedno kliknięcie myszką.
Powiadomianie dźwiękowe: Skonfiguruj sygnał dźwiękowy wzbudzany określonymi zdarzeniami. Wymaga karty dźwiękowej. Może zostać ustawione dla jedno lub dwugłośnikowej konfiguracji.
Grupowanie obiektów: Użytkownicy mogą grupować wirtualne obiekty oprogramowania na podstawie rozmieszczenia i typu, aby ulepszyć organizacje pulpitu i ułatwić szybki dostęp.
Moduł Video Monitoringu
Kamery: Liczba kamer w systemie rozproszonym jest nieograniczona. Ilość kamer w systemie zależy od jego wydajności.
Karty Video: Każdy komputer może posiadać maksymalnie 4 karty z kompresją oprogramowania i maksymalnie 6 kart z kompresją urządzeń tego samego typu.
Karty przechwytujące: Obsługuje następujące karty przechwytujące: FS5, FS6, WS6, FS8 i FS16 PCI. Zawiera liniowe wejście audio.
Obsługuje następujące karty przechwytujące: FS5, FS6, WS6, FS8 i FS16 PCI. Zawiera liniowe wejście audio. Seria FS jest oparta na chipie Phillips SAA7134 ADC, seria WS na chipie Phillips SAA7115 ADC. Video koder zawiera 4-liniowy adaptacyjny filtr grzebieniowy PAL (maksymalna rozdzielczość 704x576) oraz NTSC (maksymalna rozdzielczość 640z480). Wbudowany wzmacniacz video oferuje sterowanie jasnością, kontrastem i nasyceniem koloru, umożliwia również pokrętło wzmocnienia chroniące kartę przed uszkodzeniem podczas burz lub zakłóceń napięcia. Anti-aliasing (redukcja efektu schodkowania) zapobiega postrzępionym krawędziom. WatchDog anti-hang-up minutnik monitoruje zasilanie i restartuje system w momencie, gdy się zwiesza. Zewnętrzne urządzenie zwielokrotniające ADG706 umożliwia szybsze włączanie sygnału wejściowego.
AMożliwy analogowy zespolony sygnał wizyjny, automatyczne przewijanie kanałów i włączanie alarmu.
Karty serii FS mogą mieć opcjonalne moduły I/O jednego z 16 cyfrowych wejść + 4 cyfrowe wyjścia lub 4 wejścia I 4 wyjścia.
Wyświetlanie: Liczba kamer przypadająca na stację roboczą nie jest ograniczana przez oprogramowanie i zależy tylko od wydajności owej stacji.
Monitor: Podłącz wiele monitorów do pojedynczego video serwera dla jednoczesnego oglądania obrazu na żywo lub jednoczesnego przeglądania nagranego materiału.
Detektor ruchu: Niskie prawdopodobieństwo błędu. Wstępne ustawienie rozmiaru obrazu i ostrości. Wizualne powiadomienie o brzegach przemieszczających się obiektów (opcjonalne). Skonfiguruj odrębny obszar detekcji nagrywanie wzbudzane alarmem dla każdej kamer, z określonymi okresami przed i po nagrywaniu. Redystrybucja na źródła w razie wzbudzenia alarmu.
Kompresja: Kompresja typu Wavelet. Rozmiar obrazu mieści się między 2-80 KB i zależy od rozdzielczości, koloru, kompresji i szczegółowości.
Format nagrywania: Fragmenty Wavelet – 500 klatek w pętli z buforem 100MB na każdy lokalny dysk twardy.
Miejscowe nagrywanie: Oddzielne dla każdej kamery.
Odtwarzanie: Wiele kamer na raz. Archiwum video może zostać automatycznie zindeksowane na starcie systemu dla szybkiego przeszukania danych. Przeszukuj archiwa na podstawie daty i/lub czasu. Dwukierunkowe odtwarzanie klatka po klatce. Prędkość odtwarzania do 25 obrazów na sekundę. Dekoder zewnętrzny i urządzenia do przeglądania. Odtwarzanie z prędkościami 2x, 4x, 8x.
Zoom cyfrowy: x2, x4, x8, x16
Polepszenie kontrastu: Ostrzejsze i bardziej szczegółowe nagrywanie pomimo złego oświetlenia.
Tryby: Niezależne nagrywanie, odtwarzanie i wyświetlanie. Odtwarzanie i wyświetlanie pracują wspólnie na pojedynczym wirtualnym monitorze.
Obsługa TCP/IP: Konfiguracja i sterowanie wszystkimi urządzeniami przez dialup, LAN lub ISDN.
Zdalne sterowanie: Wyświetlanie i sterowanie wszystkimi kamerami i urządzeniami PTZ przez internet. System zawiera wbudowany serwer.
Backup: Opcja archiwizacji obejmuje lokalne i sieciowe dyski. Skonfiguruj dla manualnego lub automatycznego trybu backup.
Opcje Eksportu: Eksportuj obrazy do JPEG. Zsynchronizowane dane audio i video mogą zostać wyeksportowane przy użyciu dowolnego video kodeka do AVI w celu przeglądania poza systemem.
System haseł

Ustaw poziomy dostępu dla każdego obiektu – kamery, mikrofony, etc. – podłącz do systemy i zdefiniuj dozwolone zdarzenia dla każdego poziomu dostępu.

Ustaw 3 poziomy dostępu:

 1. Administrator systemu rozproszonego – Użytkownicy na tym poziomie będą mieli do dyspozycji kompletny zestaw miejscowych i zdalnych opcji zarządzania i otrzymają profile wszystkich miejscowych administratorów i użytkowników. Jedno hasło jest używane w całym module.
 2. Administrator lokalnego systemu – utrzymuje profile wszystkich lokalnych użytkowników.
 3. Użytkownik lokalnego systemu – Nieograniczona liczba użytkowników może zostać operatorem lokalnym.
Cechy sieci
Model rozproszony:/strong> Serwery tworzą sieć o strukturze peer-to-peer. Wszystkie dane lub powiązania zdarzeń oparte są na strukturze server-to-server gdzie to tylko możliwe.
Protokół przesyłania danych: TCP/IP
Zdalny dostęp: Dialup, LAN, ISDN, Internet
Liczba video serwerów: Brak limitu; dane ze wszystkich serwerów mogą być przeglądane na pojedynczej stacji roboczej.
Liczba zdalnych miejsc pracy: Brak limitu
Synchronizacja serwera: Automatyczna po podłączeniu do serwera, możliwość synchronizacjo logów zdarzeń.
Zintegrowane urządzenia Pan, Tilt i Zoom
Zintegrowane urządzenia PTZ:
 • American Dynamics AD2150
 • Axis T8310
 • Bosch KBD-Universal
 • Bosch-Autodome
 • C&B Technology CBC CMD08, CNB-AP200/AP200L/AP202/AP800/AP802
 • Dongyang TEV-PTZ340/440
 • Dynacolor D7720
 • EverFocus Vprotect VPTZ1000, EPTZ1000/500
 • Fastrax II
 • Ganz ZC-NAF27, ZC-S123P, ZC-S122P
 • ITS-GmbH
 • JVC TK-675E, TK-C676
 • Kalatel KTD-312
 • Kocom KCC-PT400, KCC-ODPTZ220, KCC- DPZ220
 • Lilin PIH 7000/7600, PIH-800III
 • LTC 8561/50, 8566/50, 8564/20
 • Mintron MTV-04G5HC, MTV-64G5DHP
 • Nevis YHN
 • Panasonic WV-CSR600, CS854, WV-CW860, CS850, WJ-FS616, WV-CU950
 • Pelco Spectra II, Spectra III
 • Samsung SCC-641, SCC-421p, SCC-643(AP), SSC-1000, SPD-1600
 • Samsung SSC-2000
 • Sanyo VSP-9000, VCC-ZM300PA
 • Sensormatic Ultra Dome IV, SpeedDome Optima
 • Sony EVI-D70, EVI-D70P
 • SunKwang SK-2172X
 • TRC TC-404
 • Tеdd Elесtronics TCD-8112 (Pelco D), TED(Fastrax II (HID-2404))
 • VCL Microsphere Orbiter
 • Videotec DTRMX, DTRMX1
 • Vortex 5 Dome
 • Yaan YA-5112H
 • Yoko
 • OKO
 • TC-404
Interfejs połączenia: RS485 -> RS232
Interfejs obsługi: Sterowanie poprzez okno dialogowe, myszka, joystick podłączany na USB lub gameport. Skonfiguruj ustawianie kierunków kamery i/lub miejsca skupienia by korespondowały z określonymi wydarzeniami.
Zintegrowane kamery IP I video serwery
Obsługiwane kamery: Kliknij na link aby aby zobaczyc liste kamer oraz video serwerów które obsługuje nasze oprogramowanie.
Audio module
Hardware:
 • Midiman Delta - 4 or 8 wejścia
 • OLHA - 4,6,8,12,16 wejść (tel.)
 • Echolot - 2 wejścia (tel.)
 • L-780-M
Obsługiwane sygnały audio: Mikrofon (MIC – tylko SoundBlaster), Linear (LINE). Wzmacnianie dźwięku poprzez oprogramowanie.
Tryby nagrywania: Rozdzielne lub zsynchronizowane nagrywanie audio/video, nagrywanie dźwięku uruchamiane wzbudzeniem. Możliwość użycia kombinacji trybów.
Mikrofony: Do 100,000 (włącznie z liniami telefonicznymi) w systemie rozproszonym (do 64 na komputer). Częstotliwość próbkowania zależy od typu karty przechwytującej (8000,16000, 32000 Hz dla ITV Audiocapture na kartach FS5, FS6, FS8, FS16), lub do 96 kHz na dodatkowe karty dźwiękowe (np. SoundBlaster, Midiman Delta, etc.)
Linie telefoniczne: Do 10,000 w systemie rozproszonym. Do 18 lini na serwer. 8000 Hz OLHA prędkość próbkowania.
Systemy alarmu pożarowego/ Moduły kontroli dostępu
Podsystemy alarmu pożarowego / Moduły kontroli dostępu
 • Honeywell N-1000, Galaxy GD96, Vista 50P(501)
 • Apollo Security Sales Inc. - AAN-100, AAN-32, AIM1SL, AIM2SL, AIM4SL, AIO168, ASA72, Apacs 3000
 • HID VertX - v1000, v100, v200, v300, v2000, EDGE ER40
 • SALTO - CU5000
 • Southwest Microwave, Inc - Intrepid (Processor Module)
 • Sorhea - Maxibus 2000
 • Paradox EVO-192, EVO48
 • Satel INTEGRA 128 CA64
 • UniPos IFS - 5000, 7000
Interfejs użytkownika: Mapa, zapis zdarzeń, przepustki, raporty, czasomierz, wiadomości alarmowe, okno zgłoszeń operatora, identyfikacja zdjęcia użytkownika
Podstawy integracji: Całkowita obsługa opcji konfiguracji za pomocą zintegrowanych urządzeń peryferyjnych. Manualne i/lub automatyczne działania systemu oraz potwierdzanie i przetwarzanie zdarzeń. Niezależne od systemu operacyjnego działanie urządzeń. System wysyła zebrane dzienniki jak tylko połączenie zostaje przywrócone. Automatyczna synchronizacja czasu.в
Cechy usługi
Powiadamianie E-mail: System może automatycznie wysyłać maile z załączonymi obrazami video.
V-dial -automatyczne połączenie telefoniczne i odczyt wiadomości: System automatycznie zadzwoni na określony numer telefonu w przypadku wykrycia wcześniej ustalonego zdarzenia. Dostępnych kilka trybów: podniesiona słuchawka, odpowiedź, cyfrowe potwierdzenie
SMS: System automatycznie wyśle wiadomość sms na określony numer telefonu w przypadku wykrycia wcześniej ustalonego zdarzenia.
Zaawansowana klawiatura: Stwórz klawisze szybkiego dostępu dla różnych funkcji systemu.
Analiza zewnętrzna i Aplikacje obrachunkowe
Moduł raportu: Porządkuj dane według określonych kryteriów, takich jak czas, tym obiektu lub zdarzenia. Wyświetl zdarzenia zgodnie z określonymi kryteriami. Przetwórz, przejrzyj i drukuj raporty. Zdefiniuj dostęp użytkownika do raportów.
Raporty timekeeping: Porządkuj i wyświetl według określonych kryteriów. Przetwórz, przejrzyj i drukuj raporty. Zdefiniuj dostęp użytkownika do raportów.
Specjalne właściwości / Inteligentne moduły
POS-Axxon PSIM:: Zsynchronizowane rejestrowanie transakcji pieniężnych i paragonów sprzedaży. Możliwość wykrywania błędu kasjera/kradzieży w punktach detalicznych.
Zintegrowane terminale POS:
 • Wincor Nixdorf Beetle
 • IBM
 • OMRON
 • NCR RealPos
 • IPC POS IIS
 • Fujitsu
 • Shtrikh-POS
 • Accord-KF
 • AST-Elite-F
 • SPARC-617TF
 • Samsung
 • POSitouch
 • Marketer
 • Epson
 • Axiohm
 • SHARP
 • CRS
 • SIEMENS NIXDORF BEETLE
 • UCS
 • Aloha
Język interfejsu
Obsługiwane języki Axxon PSIM wspiera:
 • Bułgarski
 • Chiński Tradycyjny
 • Chiński Uproszczony
 • Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Grecki
 • Węgierski
 • Włoski
 • Kazachski
 • Koreański
 • Polski
 • Portugalski (Brazylia)
 • Hiszpański
 • Turecki
 • Ukraiński
 • Wietnamski
Wymagania
System operacyjny: Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1, Storage Server 2008 R2 SP1, Small Business Server 2011 SP1, Home Server 2011 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Windows 8 и 8.1, Windows 10. To podstawowy wymóg dla wszystkich systemów komputerowych.
Pojemność przechowywania: W związku z przechowywaniem informacji backupowych system wykorzystuje zarówno SCSI, SATA jak i dysków twardych IDE, chociaż SCSI pozwalają na szybsze przeszukiwanie danych. Pojemność dysku twardego zależy od intensywności nagrywania.
Minimalna pamięć: Pamięć minimalna – 512 MB. Zalecana - 1024MB (umożliwia szybsze działania podsystemu video)
Minimalny procesor: Procesor Pentium 4 - 2.6GHz