Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Moduł kompleksowego monitoring systemu bezpieczeństwa

Moduł kompleksowego monitoring systemu bezpieczeństwa

System kompleksowego monitoringu to unikalne narzędzie scentralizowanej kontroli nad elementami systemu bezpieczeństwa. Pozwala on na kontrolowanie technicznego stanu sprzętu w czasie rzeczywistym, a także na otrzymywanie i zarządzanie alarmami w rozproszonych obiektach podlegających ochronie przez oprogramowanie Axxon PSIM.

Daje to możliwość zwiększenia szybkości reakcji na zdarzenia oraz rozwiązywania problemów. Wyspecjalizowany interfejs pozwala kontrolować nieograniczony co od wielkości systemu bezpieczeństwa, minimalizując ilość potrzebnych operatorów systemu. Moduł kompleksowego monitoringu spełnia następujące zadania:

 • Efektywna kontrola dużej ilości obiektów za pomocą scentralizowanej stacji roboczej
 • Otrzymanie danych wideo z dowolnego obiektu (kadry i fragmenty wideo)
 • Automatyzacja pracy personelu firm serwisowych zajmujących się obsługą rozproszonego systemu bezpieczeństwa
 • Analiza zdarzeń alarmowych i błędów w pracy urządzeń za pomocą różnego rodzaju raportów
 • Kontrola jakości pracy operatorów systemu bezpieczeństwa

Funkcje modułu

Moduł przyjmuje, rejestruje i wizualizuje powiadomienia o stanie komponentów systemu bezpieczeństwa według następujących, kluczowych parametrów:

 • Praca kamer wideo
 • Funkcjonowanie sieci
 • Praca oprogramowania podsystemu wideo
 • Rozmiar archiwum
 • Stan twardych dysków
 • Praca systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu kontroli dostępu
 • Praca systemów awaryjnego zasilania

Dodatkowo, można zaprogramować dowolny zbiór zdarzeń, które będą rejestrowane i wizualizowane poprzez moduł. Tym sposobem, dla obiektów monitoringu można określić zbiór ważnych alarmów, informacje o których będą natychmiast wysyłane do operatora systemu.

Wbudowany system statystycznych i analitycznych raportów pozwala na otrzymywanie zarówno ogólnych jak i szczegółowych raportów odnośnie pracy rozproszonego systemu bezpieczeństwa tj.:

 • Raporty o awariach sprzętu
 • Raporty o alarmach
 • Raporty wideo
 • Różnorodne raporty statystyczne, dotyczące zarówno alarmów jak i awarii urządzeń

Interfejs modułu

Specjalnie opracowany interfejs Moduł kompleksowego monitoring wyświetla ikony, które przedstawiają status kluczowych elementów systemu i alarmów. Każdy obiekt jest oznaczony elementem graficznym. W górnej części tego elementu umiejscowiona została nazwa obiektu, a w dolnej wyświetlana jest konfigurowalna ilość wskaźników alarmowych pogrupowanych według rodzaju źródła.

W przypadku zdarzenia alarmowego, a także w przypadku awarii jakiegokolwiek elementu systemu bądź, gdy monitorowane parametry przekroczą dopuszczalny zakres pracy, operator natychmiast zostanie o tym poinformowany. Jeśli jako reakcje na zdarzenie alarmowe operator ustawił wyświetlenie zapisu wideo bądź zbioru kadrów wideo, to automatycznie zostanie zwizualizowane powiadomienie. Klikając na ikonę, operator może otrzymać szczegółową informację o alarmie i zostawić komentarz. Czas potwierdzenia alarmu przez operatora jest zapisywany, dzięki czemu wydajność pracy operatora może być kontrolowana.

Moduł kompleksowego monitoring systemu bezpieczeństwa

Interfejs pozwala także na przeglądanie wideo z monitorowanych obiektów, otrzymywanie różnorodnych typów raportów, wyszukiwanie wideo w lokalnych systemach nadzoru wideo i otrzymywanie z tych systemów fragmentów wideo lub pojedynczych kadrów. Warto zaznaczyć, że moduł ten może pracować nawet na kanałach o niskiej przepustowości, niepozwalających otrzymywać wideo z obiektów
w trybie podglądu na żywo.

Korzyści Moduł kompleksowego monitoring systemu bezpieczeństwa

 • Scentralizowana kontrola dużej ilości rozproszonych obiektów, również przy użyciu kanałów o niskiej przepustowości
 • Efektywne otrzymywanie i obróbka alarmów
 • Efektywne otrzymywanie powiadomień o usterkach urządzeń oraz ich eliminacji