Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Technicznie rzecz biorąc

W jaki sposób działa Axxon PSIM? Tutaj odpowiemy na kilka technicznych pytań.

Czym jest architektura Axxon PSIM?

Axxon PSIM rezygnuje z klasycznej architektury client-server i trzywarstwowej architektury na rzecz modelu rozproszonego. Nasza platforma korzysta z trzech komponentów: servera, klienta i bramy/routera. Serwery tworzą segment sieciowy o strukturze P2P (peer-to-peer) – wszystkie dane i połączenia wywoływane wydarzeniami są skonfigurowane jako S2S (server-to-server) gdzie tylko jest to możliwe. Klienci łączą się do jednego bądź wielu serwerów bezpośrednio lub poprzez bramy.

Bramy służą jako urządzenia trasujące i optymizatory definiujące segmenty w sieci rozproszonej. Sieć Axxon PSIM typu peer-to-peer wykorzystuje wiele rodzajów łączności (LAN, WAN, komórkowa) pomiędzy użytkownikami w sieci i ich kumulującej się przepustowości łącza, w przeciwieństwie do konwencjonalnych scentralizowanych zasobów, gdzie względnie mała ilość serwerów stanowi wartość podstawową dla usługi lub aplikacji.

Technologia rozproszona oznacza, że Axxon PSIM jest wysoce niezawodny i bezpieczny w razie uszkodzenia – jeżeli pojawia się problem w module lub połączeniu sieci, Axxon PSIM automatycznie przełącza się do innego działającego serwera.

Komponent serwerowy Axxon PSIM obecnie działa na NT, Linuxie oraz AIXie.

Czy Axxon PSIM jest kompatybilny z naszymi kamerami, czujnikami i innymi urządzeniami?

AxxonSoft w szerokim zakresie pracował z głównymi producentami sprzętu, by zapewnić niespotykaną kompatybilność bez potrzeby instalacji lub dodatkowych sterowników. Proszę zobaczyć na naszej stronie lub skontaktować się z Produkt Managerem, aby potwierdzić, że Państwa urządzenie znajduje się na liście. Nawet jeżeli używacie Państwo urządzeń, które z pozoru mogą nie współgrać z nowoczesnymi systemami zarządzania monitoringiem, nie należy się ich pozbywać. Otwarta, zorientowana obiektowo architektura Axxon PSIM pozwala na współpracę z tego rodzaju sprzętem. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu sterowniki lub łączniki potrzebne do działania Waszych urządzeń. Z Axxon PSIM posiadany przez Państwa sprzęt może się przysłużyć do wszechstronnego rozwoju firmy.

Na czym zbudowany jest Axxon PSIM?

Axxon PSIM jest napisany w standardowym dla branży języku programowania C++. Axxon PSIM to rozwiązanie zorientowane obiektowo – wszystkie podłączone do niego urządzenia tworzą spójną całość. Użytkownicy nie muszą się zatem martwić o typ kamer wykorzystanych podczas instalacji, ani o to, w jaki sposób zostały one podłączone, ponieważ wszystkimi elementami systemu można sterować w ten sam sposób.

Jakiego rodzaju terminale umożliwiają użytkownikom dostęp do Axxon PSIM?

Każdy użytkownik stacji roboczej Windows może współpracować z Axxon PSIM. Dla użytkowników telefonów komórkowych AxxonSoft dostarcza specjalny moduł, który rozszerza dostęp Axxon PSIM do telefonów komórkowych, palmtopów, tabletów i innych urządzeń.

Serce Axxon PSIM

Dowiedz się więcej o podstawowych funkcjach Axxon PSIM i jak one działają wspólnie budując Twoje bezpieczeństwo i wzmacniając ochronę.