Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Face PSIM

Face PSIM – system rozpoznawania
i wyszukiwania podobnych twarzy

Zintegrowany moduł Face PSIM służy do wyszukiwania i identyfikowania twarzy. Automatycznie wykrywa i rejestruje obraz danej osoby,
a następnie, w celu poprawnej identyfikacji, porównuje go z innymi obrazami zgromadzonymi w specjalnej bazie danych. System powiadamia operatora o wykryciu twarzy w ramie obrazu. Pozwala na utworzenie bazy danych pracowników i innych osób. Kamera znajdująca się np. przy wejściu do firmy może rejestrować wszystkich, którzy przechodzą przez kołowrót i zapisywać ich twarze w bazie.

Zalety systemu:

 • Nieinwazyjny, bezstykowy proces identyfikacji
 • Identyfikacja ludzi bez względu na zarost, fryzurę, okulary, starzenie się oraz inne warunki np. tło
 • Kompatybilność z innymi bazami danych
 • Powiadomienia o rozpoznanych osobach w czasie rzeczywistym
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami
 • Automatyczna synchronizacja z bazą danych
 • Integracja z systemami kontroli dostępu
 • Algorytmy rozpoznawania napędzane przez Cognitec SDK v 5.0
Face PSIM – system rozpoznawania i wyszukiwania podobnych twarzy

Moduł rozpoznawania twarzy

Moduł rozpoznawania twarzy służy do automatycznej identyfikacji osób na podstawie zarejestrowanych obrazów wideo. Rozpoznaje twarze zarejestrowane przez kamery wideo, a następnie porównuje ich parametry z cyfrowymi szablonami przechowywanymi
w specjalnej bazie danych. Moduł ten może być stosowany np. w połączeniu z systemem kontroli dostępu.

Moduł wyszukiwania twarzy

Moduł wyszukiwania twarzy pozwala na utworzenie bazy wszystkich twarzy zarejestrowanych przez kamery. Umożliwia przeszukiwanie tej bazy w celu odnalezienia podobnych twarzy. Moduł pozwala na przyspieszenie przeszukiwania archiwum interesujących nas osób oraz uzyskanie statystyk dotyczących ich wychwytywania przez różne kamery.

Aplikacje

 1. Face PSIM automatycznie wyszukuje twarze na obrazie wideo z kamer.

Moduł Face PSIM to doskonałe rozwiązanie do zastosowań w miejscach publicznych: na lotniskach, stadionach, poprzecznych strefach kontroli granicznej, w więzieniach oraz na terenie obiektów wojskowych.

Zastosowanie:

 • Działalność detektywistyczna. Po zidentyfikowaniu osoby zarejestrowanej w bazie danych operator uzyskuje wszystkie niezbędne informacje i natychmiast może powiadomić organy ścigania.
 • Obiekty o ograniczonym dostępie, wymagające najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Tradycyjne systemy kontroli dostępu nie wykluczają możliwości korzystania z karty dostępu przez osobę nieuprawnioną. Moduł Face PSIM uwierzytelnia właściciela karty poprzez automatyczne porównanie jego twarzy z obrazem przechowywanym w bazie danych.
 • Identyfikacja twarzy na przejściach granicznych. Sprawdzenie tożsamości danej osoby odbywa się we współpracy z zewnętrzną bazą danych przechowującą wizerunki poszukiwanych przestępców i terrorystów.

Opis techniczny >

Dokumentacja >