Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Rozwiązania dla szkół i uczelni

Szkoła jest dla dzieci i młodzieży miejscem, w którym zdobywają nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie życiowe oraz umiejętności społeczne, komunikacyjne i twórcze. Zadaniem systemu bezpieczeństwa w szkołach i uczelniach jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa fizycznego uczniów, pracowników i wykładowców, jak i komfortowej atmosfery wolnej od konfliktów i zastraszania. Zmniejsz liczbę wypadków i aktów przemocy fizycznej oraz psychicznej, a także przypadki korupcji przy użyciu zaawansowanych technologii bezpieczeństwa AxxonSoft. 

Zintegrowane zabezpieczenia dla sektora edukacji Whitepaper - AxxonSoft

Zintegrowany system bezpieczeństwa
w placówkach oświatowych przynosi następujące korzyści:

 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki całodobowemu monitoringowi zachowania i przemieszczania się ludzi we wszystkich przestrzeniach i na terenach przyległych, w budynkach szkół i autobusach. 
 • Mniej przypadków złego zachowania oraz naruszeń ze względu na nieuchronność kary. 
 • Mniej przypadków spóźnień i wagarowania wśród studentów. 
 • Monitorowanie obecności osób nieuprawnionych na terenie i w budynkach placówek edukacyjnych. 
 • Monitorowanie sytuacji awaryjnych i szybkie reagowanie na nie. 
 • Monitorowanie niewłaściwych zachowań nauczycieli wobec uczniów. 
 • Możliwość wdrożenia środków zapewniających bezpieczeństwo mienia. 
 • Zapobieganie dystrybucji i spożywania alkoholu, narkotyków oraz palenia na terenie placówki oświatowej. 
 • Monitoring sytuacji konfliktowych z udziałem grupy uczniów skierowany na pojedynczą osobę. 
 • Bezstronna analiza okoliczności incydentów i konfliktów z wykorzystaniem archiwalnych nagrań z kamer wideo. 
 • Ocena jakości procesu uczenia się. 
 • Redukcja kosztów bezpieczeństwa placówki edukacyjnej. 
 • Wzrost prestiżu instytucji oświatowej. 
Umów się na indywidualną sesję demonstracyjną

Zwiększenie bezpieczeństwa szkół, uczelni i uniwersytetów dzięki rozwiązaniom AxxonSoft

Zbuduj ujednolicone rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Zintegruj monitoring wideo z systemami kontroli dostępu, obwodowej detekcji włamań oraz systemami alarmowymi przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa, aby natychmiast odbierać filmy z miejsc objętych alarmem i uzyskać nagrania dotyczące osób wchodzących i wychodzących.

Axxon One
Zniechęcanie do palenia

Zainstaluj czujniki do pomiaru zawartości szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu. Alarmuj personel szkoły, kiedy i gdzie uczniowie palą na terenie placówki i uruchamiaj nagrywanie, aby uzyskać dowody w postaci filmów.

Integracja czujników HALO
Wykrywanie osób w wybranych obszarach

Dokładne wykrywanie osób w złożonych scenach, nawet w całkowitej ciemności (przy użyciu kamer termowizyjnych). Zastosuj zaplanowane wykrywanie, aby kontrolować nieautoryzowaną obecność ludzi w wyznaczonych miejscach.

Wykrywanie obiektów AI
Analiza zachowań ludzkich

Wczesne rozpoznawanie sytuacji zagrożenia poprzez wykrywanie określonych postaw ludzkich, takich jak osoba leżąca na podłodze lub ziemi itp. Szybko zaalarmuj odpowiednie służby, aby zminimalizować negatywne skutki.

Analiza zachowań AI
Szybkie znajdowanie materiału filmowego

Określ kryteria wyszukiwania i znajdź nagrany materiał w ciągu kilku sekund. Wyszukuj osoby na podstawie zdjęć i pojazdy na podstawie numerów rejestracyjnych. Skróć czas poświęcony na poszukiwanie materiałów wideo.

Inteligentne wyszukiwanie
Wczesne wykrywanie pożarów

Ograniczenie szkód wywołanych pożarem poprzez wczesne wykrywanie płomieni i dymu w miejscach, w których inne rodzaje czujników są nieskuteczne, np. na otwartych przestrzeniach, takich jak miasteczko akademickie czy szkolne boisko.

Wykrywanie ognia/dymu AI
Analiza ruchu pieszych

Zidentyfikuj wąskie gardła i obszary o dużym natężeniu ruchu, aby lepiej zaplanować drogi ewakuacji uczniów w przypadku zagrożenia. Rozpoznawanie nietypowych wzorców ruchu w celu ujawnienia nielegalnych działań, takich jak dystrybucja narkotyków.

Mapowanie termiczne ruchu
Zwiększ bezpieczeństwo w każdym miejscu

Wykorzystaj LPR/ANPR do bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania parkingami. Kontroluj dostęp pojazdów do terenu szkoły lub uczelni i szybko znajdź interesujący Cię samochód w przypadku incydentu.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Wykorzystaj monitoring w chmurze

Monitoruj wiele obiektów w różnych lokalizacjach. Otrzymuj powiadomienia o krytycznych zdarzeniach. Twórz niestandardowe raporty na podstawie danych z analizy wideo. Centralnie zarządzaj listami obserwacyjnymi ludzi/pojazdów.

Cloud-managed VMS

System zabezpieczeń placówek edukacyjnych Konfiguracja i Wdrożenie

Każda instytucja edukacyjna ma swoje własne, charakterystyczne uwarunkowania, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu systemu bezpieczeństwa. 

Szkoły i Uniwersytety
Szkoły i Uniwersytety

Już sam fakt monitoringu wizyjnego przyczynia się do poprawy dyscypliny w szkole i zmusza młodzież z zamiarami przestępczymi do zastanowienia się nad konsekwencjami swoich czynów. Wymuszenia, groźby, znęcanie się i przemoc wobec każdego ucznia, nawet jeśli mają miejsce w najdalszych i najbardziej niedostępnych zakątkach szkoły, zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu i nie pozostaną bezkarne. 

Zobacz szczegóły

Miasteczka akademickie
Miasteczka akademickie

Miasteczko akademickie jest niczym tętniące życiem mini-miasto, w którym niemal nieustannie bytują studenci i wykładowcy. Oprócz głównego budynku uniwersyteckiego, w jego skład wchodzi wiele innych budynków i budowli rozmieszczonych na całym terenie: akademiki, biblioteki, kompleksy sportowe i boiska, laboratoria, budynki administracyjne i obsługi technicznej, stołówki, altany itp. Każdy budynek na terenie kampusu ma swoją specyfikę, co oznacza, że ma inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

Zobacz szczegóły

Potrzebujesz więcej szczegółów na temat rozwiązania specyficznego dla branży?

Umów się na indywidualną sesję demonstracyjną, aby odkryć funkcje i korzyści inteligentnego oprogramowania do zarządzania wideo AxxonSoft, które pomoże Wam szybciej wnieść wartość do Waszego biznesu.