Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

AI-Powered Video Analytics

Wyszukiwanie podobieństw

Już wkrótce. Szybkie znajdowanie osób w nagraniach wideo na podstawie podobieństwa wyglądu.

Sztuczna inteligencja w analizie wideo wyodrębnia cechy wyglądu człowieka, takie jak kolor i typ ubrania, obuwia czy nakrycia głowy, i zapisuje je w bazie danych. Możesz wybrać osobę w kadrze lub przesłać zdjęcie, aby szybko znaleźć podobne osoby w nagraniach wideo z wielu kamer.

Wykrywanie obiektów

Wysoka dokładność w złożonych scenach

Sieci neuronowe precyzyjnie wykrywają określone typy obiektów, np. ludzi lub pojazdy. Sztuczna inteligencja może odfiltrowywać fałszywe alarmy w złożonych scenach z dużą ilością nieistotnych szczegółów. Dla wykrytych obiektów można zastosować dowolną konwencjonalną analitykę wideo (poruszanie się, przekraczanie linii, wejście i wyjście obiektów ze strefy itp.). 

Neurolicznik podlicza poruszające się lub statyczne obiekty określonego typu w obrębie sceny, np. samochody na parkingu lub ludzi na hali sprzedaży. Jest to niezwykle cenne narzędzie do zastosowań niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem. 

Sieci neuronowe mogą zostać dostosowane do potrzeb konkretnego obiektu poprzez uczenie maszynowe na podstawie materiału wideo pozyskanego ze sceny. 

Detekcja Dymu i Ognia

Wczesne wykrywanie pożaru w otwartych i dużych przestrzeniach zamkniętych

Wczesne wykrywanie pożaru w otwartych i dużych przestrzeniach zamkniętych  Inteligentna wideodetekcja ognia i dymu działa w miejscach, w których inne rodzaje czujników są nieskuteczne, np. w otwartych przestrzeniach. Zapewnia wczesne wykrywanie punktów zapalnych, co prowadzi do znacznego zmniejszenia szkód. 

Rozpoznawanie twarzy

Obsługa list pozytywnych/negatywnych

Skonfiguruj automatyczne scenariusze po znalezieniu dopasowania.Listy pozytywne mogą powiadamiać personel sklepu o przybyciu klientów VIP; listy negatywne mogą wskazywać znanych przestępców lub złodziei sklepowych. 

LPR / ANPR

Obsługa list pozytywnych/negatywnych

Skonfiguruj automatyczne scenariusze po znalezieniu dopasowania; przykładowo powiadom operatora, jeśli rozpoznany numer znajduje się na czarnej liście. ANPR może funkcjonować po stronie serwera lub na obsługiwanych kamerach LPR/ANPR. 

Dystrybucja zestawu narzędzi OpenVINO™ firmy Intel®

Zwiększ wydajność sztucznej inteligencji

OpenVINO™ to zestaw narzędzi dla aplikacji widzenia komputerowego, który rozszerza obciążenia na sprzęt Intel® (w tym akceleratory) i maksymalizuje wydajność. Zestaw narzędzi OpenVINO™ dystrybucji firmy Intel® może być stosowany do tworzenia narzędzi analitycznych opartych na sztucznej inteligencji dla oprogramowania AxxonSoft.

Axxon One wspiera najnowsze produkty Intel® Vision Accelerator Design z Intel® Movidius™ VPU: 

  • Mustang-V100-MX8 (HDDL)
  • Neural Compute Stick 2 

AxxonSoft przeprowadził benchmark wydajności sieci neuronowych przy użyciu Mustang-V100-MX8: jedna karta HDDL może obsłużyć 65 kanałów analizy zachowań.

Specyfikacja techniczna

Wygodny widok tabelaryczny podstawowych funkcji Axxon One, funkcji specjalnych, analizy wideo oraz obsługiwanych urządzeń i standardów.

Szczegóły
Prezentacja

Prezentacja PDF Axxon One zawierająca szczegółowe informacje o produkcie.

Pobierz .pdf
Broszura

Broszura Axxon One zawierająca szczegółowe informacje o produkcie, a także linki do filmów.

Pobierz .pdf