Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Cyberbezpieczeństwo

Kontrola integralności systemu

Zapobiegaj nieautoryzowanej ingerencji w VMS

Podczas uruchamiania serwerów i zdalnych klientów, Axxon One automatycznie sprawdza podpisy cyfrowe wszystkich plików wykonywalnych. Jeśli wszystkie pliki są na swoim miejscu i pasują do swoich podpisów, w dzienniku systemowym pojawi się wpis „Sprawdzenie integralności systemu zakończone pomyślnie”. 

W przeciwnym razie, rejestrowane jest zdarzenie „Sprawdzanie integralności systemu nie powiodło się”; w takiej sytuacji system może, zgodnie z ustawieniami, wykonać jedną ze wstępnie skonfigurowanych czynności: 

  • Pokaż ostrzeżenie administratorom.
  • Pokaż ostrzeżenie wszystkim użytkownikom.
  • Blokuj użytkowników bez uprawnień administratora.
  • Zatrzymaj nieistotne usługi.
System integrity check
System integrity check

Polityka bezpieczeństwa

Chroń swój VMS przed nieautoryzowanym dostępem

Polityka bezpieczeństwa Axxon One gwarantuje, że żadne nieupoważnione osoby nie będą miały dostępu do systemu. Polityka bezpieczeństwa użytkownika obejmuje:

  • Ustawienie minimalnej długości hasła.
  • Przechowywanie historii haseł.
  • Ustawianie daty ważności hasła.
  • Ustawienie wymaganej siły hasła.
  • Zapobieganie wielu jednoczesnym sesjom danego użytkownika.
  • Zablokowanie użytkownika i określenie czasu blokady/ilości nieudanych prób logowania.

Każde zdarzenie związane z użytkownikiem zawiera adres IP użytkownika. Podczas uzyskiwania dostępu do serwera adres MAC komputera klienckiego jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń systemowych. Zdarzenie Początek eksportu zawiera nazwę użytkownika. Możesz ustawić zakres dozwolonych adresów IP dla komputerów klienckich; użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do serwera z potwierdzeniem administratora. 

Security policy

Funkcje cyberbezpieczeństwa w chmurze

Bezpieczne połączenie i przechowywanie hasła

Wzmocnij poziom ochrony korzystając z naszych funkcjonalności cyberbezpieczeństwa, wliczając w to szyfrowane połączenie i dwuetapową weryfikację.

Usługa chmury AxxonNet łączy się z serwerami Axxon One VMS poprzez protokół HTTPS używając szyfrowania TLS. Nie ma potrzeby otwierania żadnych portów lub wdrażania innych potencjalnie wrażliwych ustawień, co zapewnia, że Twój VMS nie będzie dostępny z zewnątrz. Przesyłane wideo i inne dane są szyfrowane, co uniemożliwia dostęp do Twoich informacji osobom nieuprawnionym.

W AxxonNet, żadne hasło użytkownika nie jest przechowywane w postaci niezaszyfrowanej (jako cleartext) – wszystkie hasła są haszowane. Kiedy wprowadzasz dane uwierzytelniające, aby zarejestrować się w AxxonNet, hasło jest przetwarzane przez algorytm haszujący i przechowywana jest tylko suma tej operacji. Kiedy wpisujesz hasło do logowania, algorytm oblicza jego sumę hash i porównuje ją z zapisaną, aby umożliwić dostęp do usługi. Niemożliwe jest odtworzenie hasła na podstawie sumy hash, więc kluczowe dane systemowe będą niedostępne dla hackerów.

Cloud cybersecurity features

Bezpieczne połączenia End-to-End

Szyfrowane przesyłanie strumieni wideo

Axxon One 2.0 gwarantuje bezpieczne połączenia end-to-end poprzez implementację protokołu HTTPS, zapewniając bezpieczeństwo transmitowanych danych szyfrowaniem TLS. Wspierane są bezpieczne połączenia kamer zarówno w przypadku serwerów lokalnych, jak i rozwiązań chmurowych dla Axxon One VMS. Klient desktopowy nawiązuje połączenie z serwerem korzystając z pojedynczego portu, zgodnie z korporacyjnymi politykami bezpieczeństwa.

Secure camera connection

Specyfikacja techniczna

Poręczny widok tabeli z głównymi funkcjonalnościami Axxon One VMS, funkcjami specjalnymi, analizą wideo oraz obsługiwanymi urządzeniami i standardami.

Szczegóły
Prezentacja

Wersja PDF pełnej prezentacji Axxon One zawierająca szczegółowe informacje na temat naszego zaawansowanego oprogramowania do zarządzania wideo.

Pobierz .pdf

Broszura

Szczegółowe informacje o funkcjach i technologiach Axxon One VMS w formacie PDF.

Pobierz .pdf