Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Nieograniczona skalowalność

Datacenter Domain Unification

Datacenter Domain Unification to funkcjonalność Axxon One VMS umożliwiająca łatwą integrację nieograniczonej ilości rozproszonych obiektów (domen Axxon One) i operowanie nimi jako jednym systemem zarządzania wideo.

Dzięki Datacenter Domain Unification, możesz:

  • Oglądać na materiał wideo (zarówno na żywo, jak i archiwalny) ze zdalnych lokalizacji przy pomocy klienta standardowego, mobilnego, lub Web.
  • Konfigurować i kontrolować fizycznie odległe systemy korzystając z funkcjonalności klienta Axxon One.
  • Stosować indywidualne prawa dostępu i ustawienia GUI dla każdego z użytkowników łączących się z danymi lokalizacjami.
  • Budować niestandardowe raporty na podstawie zdarzeń i danych analityk wideo zebranych z różnych lokalizacji.
  • Konfigurować, zsynchronizowane między różnymi serwerami rozpoznawania, listy twarzy i tablic rejestracyjnych.

Jak to działa

Każdy obiekt wykorzystujący inteligentny system zarządzania wideo Axxon One może składać się z kilku serwerów VMS, z których każdy może być kontrolowany przez lokalnych operatorów. Aby zunifikować pojedyncze systemy zarządzania wideo w odległych od siebie obiektach w jeden centralnie zarządzany system, tworzony jest dedykowany węzeł pośredniczący. Składa się on z dwóch komponentów:

  • Lokalnie hostowana usługa AxxonNet korzystająca z Linuxa, zapewniająca zasadniczo te same funkcje, co usługa chmury AxxonNet.
  • Serwer Axxon One zaspokajający potrzeby techniczne, takie jak przechowywanie ustawień użytkownika.

Węzeł pośredniczący łączy się z obiektami poprzez Internet lub sieci prywatne, korzystając z bezpiecznego protokołu HTTPS. Połączenia klientów z węzłem także są zabezpieczone.

Datacenter Domain Unification – Korzyści

Zalety on-prem i chmury

"Chmuropodobny" ułatwiony dostęp do dowolnego obiektu z poziomu dowolnej stacji klienckiej, jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo, dystrybucję zasobów i poziom kontroli takie, jak w lokalnych systemach.

Gotowy do pracy system bezpieczeństwa

Dowolna liczba użytkowników może pracować z systemem, korzystając z indywidualnych układów kamer, zgodnie z ich poziomami dostępu.

Specjalne zastosowania

Rozwiązanie może sprawdzić się zarówno przy połączeniu internetowym, jak i poprzez sieci prywatne (bez dostępu z poziomu sieci publicznych); materiał wideo jest przechowywany lokalnie. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku instytucji o rygorystycznych standardach bezpieczeństwa.

Odporność na awarie sieci

Ograniczenia przepustowości między poszczególnymi lokalizacjami nie mają wpływu na działanie lokalnych systemów; operatorzy lokalni mogą połączyć się do systemu bezpośrednio poprzez sieć lokalną.

Scentralizowane raportowanie

AxxonNet zbiera zdarzenia i dane z analityk wideo z podłączonych obiektów. System umożliwia budowę niestandardowych raportów w formie wykresów i tabel oraz konfigurowanie prostych w użyciu dashboardów wizualizujących dane.

Specyfikacja techniczna

Poręczny widok tabeli z głównymi funkcjonalnościami Axxon One VMS, funkcjami specjalnymi, analizą wideo oraz obsługiwanymi urządzeniami i standardami.

Szczegóły
Prezentacja

Wersja PDF pełnej prezentacji Axxon One zawierająca szczegółowe informacje na temat naszego zaawansowanego oprogramowania do zarządzania wideo.

Pobierz .pdf

Broszura

Szczegółowe informacje o funkcjach i technologiach Axxon One VMS w formacie PDF.

Pobierz .pdf