Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Tryb wideo na żywo

Interaktywna mapa 3D

Pokaż wideo na mapie terenu

Interaktywna mapa 3D nakłada lokalizacje kamer na mapę terenu i wyświetla widoki kamer w tym samym oknie. Umożliwia to natychmiastowe zlokalizowanie wybranej kamery. Kamery w bieżącym układzie są oznaczone kolorami przedstawiającymi ich stan.

W trybie zanurzenia na mapę nakładany jest półprzezroczysty obraz wideo. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, gdzie znajduje się obiekt i dokąd zmierza. 

FrameMerge

Skuteczna kontrola nad rozszerzonymi obszarami

Dzięki FrameMerge możesz: 

 • Połączyć widok panoramiczny z dwóch lub trzech kanałów kamer. 
 • Wyświetlać wynikowy film w trybie na żywo lub archiwum. 
 • Eksportować filmy panoramiczne do standardowych plików .avi lub .mkv. 
 • Wybierać i powiększać dowolną część obrazu panoramicznego na połączonym panelu dialogowym. 
FrameMerge

Tag&Track

Śledzenie obiektów poprzez wiele kamer

Tag&Track Lite

 • Wszystkie kamery są połączone z mapą terenu. 
 • Operator wybiera poruszający się obiekt, który ma być śledzony. 
 • Jeśli obiekt opuści pole widzenia jednej kamery, Axxon One przewiduje, gdzie pojawi się on w następnej kolejności. 
 • Kamera "docelowa" jest podświetlona w aktualnym układzie. 
 • Tag&Track Lite działa również w trybie zanurzenia i Archiwum. 

Tag&Track Pro

 • Uzyskaj "pełny obraz" wszystkiego, co dzieje się w danym miejscu dzięki kamerom stałopozycyjnym. 
 • Uzyskaj szczegółowy obraz obiektów poruszających się w pobliżu za pomocą kamer PTZ.
 • Kamera PTZ automatycznie śledzi obiekty z wielu kamer stacjonarnych. 
 • Oba zestawy obrazów mogą być rejestrowane – niezmiernie przydatne przy inwestygacji zdarzeń

Autozoom

Śledź i powiększaj poruszające się obiekty

Funkcja Autozoom automatycznie podąża za obiektami w polu widzenia. Powiększa obszar sceny, w którym znajdują się poruszające się obiekty, i podąża za nimi w trakcie ich ruchu. Działa zarówno z kamerami stałopozycyjnymi (poprzez zoom cyfrowy), jak i kamerami typu fisheye. 

Autozoom

Usuwanie zniekształceń obrazu

Obsługa kamer typu rybie oko

Korekcja obrazu (dewarping) odbywa się na GPU komputera klienckiego, bez dodatkowego obciążenia procesora. Na ekranie klienta wyświetlanych jest kilka normalnych, odkształconych obrazów o różnych proporcjach. Axxon One obsługuje standardowe aparaty z obiektywem typu rybie oko, a także obiektywy panomorficzne ImmerVision.

Zarządzanie ścianami wideo

Niezwykle przydatne w centrach monitoringu

Efektywne zarządzanie ścianami wideo i układami w dużych, rozproszonych lokalizacjach: 

 • Przesyłaj dowolne dostępne układy do dowolnych stacji klienckich w systemie.
 • Zwracaj uwagę operatorów na zdarzenia wychwytywane przez kamery na układzie.
 • Wyświetlaj zdarzenia wszystkim operatorom, przesyłając odpowiedni układ na ścianę wideo.
 • Wyznaczaj rolę ściany wideo dowolnego komputerowi klienckiemu z wystarczającą liczbą monitorów.
 • Zarządzaj ścianami wideo z dowolnego zdalnego klienta podłączonego do dowolnego serwer w domenie Axxon.
Specyfikacja techniczna

Poręczny widok tabeli z głównymi funkcjonalnościami Axxon One VMS, funkcjami specjalnymi, analizą wideo oraz obsługiwanymi urządzeniami i standardami.

Szczegóły
Prezentacja

Wersja PDF pełnej prezentacji Axxon One zawierająca szczegółowe informacje na temat naszego zaawansowanego oprogramowania do zarządzania wideo.

Pobierz .pdf

Broszura

Szczegółowe informacje o funkcjach i technologiach Axxon One VMS w formacie PDF.

Pobierz .pdf