Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Redundancja i zarządzanie bezpieczeństwem

Failover

Redundancja serwerów w systemach rozproszonych

Przełączanie awaryjne powoduje szybkie przejście na serwer rezerwowy w przypadku utraty komunikacji z jednym z podstawowych serwerów. Serwer rezerwowy automatycznie przejmuje wszystkie funkcje z serwera offline lub serwera wykazującego nieprawidłowe funkcjonowanie. Strumieniowe przesyłanie wideo na żywo i nagrywanie są natychmiast wznawiane. Możesz także zawiesić dowolny serwer w klastrze bez przestoju systemu, np. w celu przeprowadzenia konserwacji. 

Failover

Aktualizacja systemu

Twój VMS jest zawsze aktualny

Cicha aktualizacja serwerów 

Możesz aktualizować wszystkie serwery w ramach klastra w trybie cichym. Aby to zrobić, wybierz wymaganą dystrybucję w archiwum .zip lub podaj link internetowy. Takie podejście sprawia, że aktualizacja systemu jest bardzo prosta. 

Automatyczna aktualizacja klienta 

Kiedy Twój klient Axxon One łączy się z serwerem z nowszą wersją Axxon One VMS, zostaniesz poproszony o aktualizację oprogramowania klienta. Po potwierdzeniu, proces aktualizacji odbywa się automatycznie. 

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Usprawnione administrowanie większymi systemami

Nowe wydanie Axxon One zostało zaprojektowane tak, aby podnieść jakość zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki domyślnym uprawnieniom, możesz skonfigurować bazowe poziomy dostępów dla ról użytkowników, automatycznie zapewniając wybrany poziom uprawień także w przypadku nowo dodanych kamer. Uprość schemat kontroli korzystając z grup kamer, umożliwiając sprawne przyporządkowywanie uprawnień dostępu do grup kamer określonym rolom użytkowników.  Użytkownicy mogą teraz posiadać wiele ról jednocześnie, przez co uprawnienia użytkowników mogą być na bieżąco dostosowywane zgodnie z potrzebami operacyjnymi.

Autoryzacji LDAP

Integracja z istniejącymi usługami sieciowymi przedsiębiorstwa

Ta funkcja optymalizuje i ułatwia pracę administratorom systemów bezpieczeństwa przedsiębiorstw z dużą ilością personelu. Dla autoryzacji w systemie operatorzy mogą wykorzystywać zarówno standardowy system praw użytkowników Axxon One jak i usługi katalogowe. System Axxon One ma możliwość integracji z obecną infrastrukturą przedsiębiorstwa dzięki czemu administrator systemu poprzez podłączenie do katalogu LDAP może nadać określonym użytkownikom dostęp do oprogramowania Axxon One. Administrator systemu ma możliwość nadawania uprawnień dla różnych grup użytkowników.

Polityka bezpieczeństwa

Chroń swój system VMS przed nieautoryzowanym dostępem

Skonfiguruj politykę bezpieczeństwa użytkownika:

  • Ustaw minimalną długość hasła.
  • Przechowuj historię haseł.
  • Ustaw datę wygaśnięcia hasła.
  • Ustaw wymaganą siłę hasła
  • Zapobiegaj wielu jednoczesnym sesjom.
  • Zablokuj użytkownika i określ czas blokady/liczbę nieudanych prób logowania

Każde zdarzenie użytkownika zawiera adres IP użytkownika. Podczas uzyskiwania dostępu do serwera adres MAC komputera jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń systemowych. Zdarzenie Początek eksportu zawiera nazwę użytkownika. . Dostęp użytkowników do serwera można ograniczyć poprzez ustawienie zakresu dozwolonych adresów IP. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do serwera po potwierdzeniu przez administratora.

Polityka bezpieczeństwa
Specyfikacja techniczna

Poręczny widok tabeli z głównymi funkcjonalnościami Axxon One VMS, funkcjami specjalnymi, analizą wideo oraz obsługiwanymi urządzeniami i standardami.

Szczegóły
Prezentacja

Wersja PDF pełnej prezentacji Axxon One zawierająca szczegółowe informacje na temat naszego zaawansowanego oprogramowania do zarządzania wideo.

Pobierz .pdf

Broszura

Szczegółowe informacje o funkcjach i technologiach Axxon One VMS w formacie PDF.

Pobierz .pdf