Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Bezpieczeństwo na Kampusach

Kampus uniwersytecki jest jak tętniące życiem mini-miasto, w którym nieustannie przebywają studenci i wykładowcy. Oprócz głównego budynku uniwersyteckiego, w jego skład wchodzi wiele innych budynków rozmieszczonych na całym terenie: akademiki, biblioteki, kompleksy sportowe i boiska, laboratoria, budynki administracyjne i obsługi technicznej, stołówki, altany, itp. Każdy budynek na terenie kampusu ma swoją specyfikę, co oznacza, że ma inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na kampusach
  • W przypadku budynków administracyjnych i edukacyjnych są to przede wszystkim ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i utrzymanie dyscypliny.
  • W akademikach są to: utrzymywanie właściwego zachowania i porządku, monitorowanie dyscypliny oraz wykluczanie osób nieupoważnionych.
  • Dla kawiarni i lokali gastronomicznych jest to kontrola jakości składników i potraw, monitorowanie obiegu produktów spożywczych oraz stref ich rozładunku.
  • Dla parkingów jest to zapobieganie kradzieżom i włamaniom do samochodów.
  • Dla skwerów i terenów peryferyjnych jest to zapobieganie konfliktom interpersonalnym w miejscach ustronnych oraz czynom przestępczym, takim jak używanie lub sprzedaż substancji zabronionych.

Prawidłowo zaprojektowany system nadzoru wideo dla kampusu uwzględnia wszystkie osobliwości tego specyficznego miejsca i może znacząco pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa studentom, instruktorom, gościom i infrastrukturze kampusu.

Kradzieże, bójki i inne incydenty nie tylko powodują straty materialne dla instytucji edukacyjnej, ale także negatywnie wpływają na jej reputację. Dlatego tak ważne jest szybkie wykrywanie przestępstw na terenie kampusu. Jeśli nieprzyjemna sytuacja już się wydarzyła, system monitoringu pomoże ją zbadać i ukarać winnych.

Bezpieczeństwo na kampusie jest ważne zarówno dla studentów, jak i dla ich rodziców, którzy będą spokojni, wiedząc, że nawet będąc daleko od domu, ich dziecko jest w bezpiecznym środowisku.

Problemy rozwiązywane przez system bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu AxxonSoft na kampusach uniwersyteckich

Zapewnienie bezpieczeństwa w nocy

Ponieważ studenci mieszkają na terenie kampusu, mogą wieczorami chodzić lub przechodzić między budynkami lub przez parking, a nowi studenci mogą mieć problemy z poruszaniem się po dużym kampusie. Aby studenci swobodnie mogli wychodzić na spacer po zmroku, muszą mieć poczucie, że są pod ochroną systemu bezpieczeństwa

Wykrywanie wąskich gardeł na terenie kampusu

Integracja systemu monitoringu wizyjnego z mapą cieplną pozwala na śledzenie zmian w ruchu studentów w zależności od pory dnia, pogody i innych czynników. Na przykład, na początku lub na końcu dnia akademickiego korek tworzy się przy wejściu do budynku, a w czasie przerwy obiadowej przy wejściu do stołówki. Identyfikacja wąskich gardeł i miejsc o dużym natężeniu ruchu pozwoli na lepsze zaplanowanie dróg ewakuacji studentów w przypadku zagrożenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju nauczycielom

System bezpieczeństwa ze zintegrowanym systemem kontroli dostępu gwarantuje, że na terenie kampusu przebywają tylko upoważnione osoby. Dzięki temu nauczyciele nie muszą już sprawdzać twarzy uczniów i śledzić nieznanych im osób. Ponadto, jeśli dojdzie do konfliktu, np. pomówień lub oskarżeń ze strony uczniów, nagrania z kamer monitoringu stanowią niepodważalny dowód dla rozwiązania sytuacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kampusu poza godzinami pracy

W weekendy, podczas przerw w pracy, w święta lub w innych okresach, gdy kampusy są zamknięte, często stają się celem ataków wandali lub przestępców, którym może chodzić o drogi sprzęt techniczny lub laboratoryjny. Zintegrowany system bezpieczeństwa z nadzorem wideo, kontrolą obwodu, alarmami i powiadamianiem o zagrożeniach pozwoli zapobiec kradzieżom i uszkodzeniom mienia.

Błyskawiczne wyszukiwanie w materiale filmowym

Analityka wideo z możliwością wyszukiwania osób na podstawie zdjęć lub opisów pozwoli na szybkie odnalezienie danej osoby w materiale filmowym. Natomiast wyszukiwanie tablic rejestracyjnych pojazdów pozwoli na szybkie odnalezienie interesującego nas samochodu.

Szybka reakcja w nagłych wypadkach

W przypadku zagrożenia bombowego, strzelaniny, ewakuacji lub innego nagłego zdarzenia, zdalnie sterowane kamery monitoringu wideo mogą pomóc w identyfikacji osób opuszczających budynek, a także uczniów lub nauczycieli, którzy nadal znajdują się w środku, i wysłać do nich zespoły reagowania kryzysowego. Kamery mogą również śledzić ludzi (np. napastników), gdy przemieszczają się z jednej przestrzeni do drugiej.

Projektowanie systemu nadzoru wideo dla kampusów

Kampus to duży i wielowymiarowy obiekt. Jego system bezpieczeństwa może zawierać setki kamer wideo, z których dane będą spływać do jednego centrum monitoringu, dlatego przy projektowaniu systemu należy przewidzieć systemy przechowywania danych o dużej pojemności lub możliwość jego podłączenia do przechowywania danych w chmurze. Poszukiwanie konkretnych osób, samochodów lub sytuacji w ogromnej ilości zgromadzonych archiwów wideo będzie szybkie i wygodne dzięki takim narzędziom AxxonSoft jak kryminalistyczne wyszukiwanie według kryteriów i technologii TimeCompressor, która łączy ruchome obiekty nagrane w różnych momentach w jeden klip wideo, zachowując oryginalną prędkość ruchu.

Oprócz kamer, należy zainstalować dużą ilość specjalistycznego sprzętu do kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej i działania innych zintegrowanych systemów. Dlatego też instalacja takiego systemu nie powinna być powierzana pracownikom służb ochrony, pracę tę powinni wykonywać profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w instalowaniu zintegrowanych systemów monitoringu wizyjnego. Firmy integratorskie, które są certyfikowanymi partnerami AxxonSoft z łatwością poradzą sobie z zadaniami o dowolnym stopniu złożoności. Określą optymalne rozmieszczenie kamer wideo, wybiorą niezbędny sprzęt, zaprojektują system nadzoru, zainstalują go i przetestują przed uruchomieniem. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć firmę integratorską w Twoim regionie.

Potrzebujesz więcej szczegółów na temat rozwiązania specyficznego dla branży?

Umów się na indywidualną sesję demonstracyjną, aby odkryć funkcje i korzyści inteligentnego oprogramowania do zarządzania wideo AxxonSoft, które pomoże Wam szybciej wnieść wartość do Waszego biznesu.