Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Systemy Bezpieczeństwa i Ochrony firmy Bosch

Ochrona życia, budynków i majątku jest naszym celem. Nasze portfolio produktów obejmuje zabezpieczenia wideo, wykrywanie włamań, wykrywanie pożaru i dźwiękowe systemy ewakuacyjne, a także systemy kontroli dostępu i zarządzania. Profesjonalne systemy audio i konferencyjne do komunikacji głosowej, dźwiękowej i muzycznej uzupełniają naszą ofertę.

Bosch Video Analytics i AxxonSoft VMS. Obniżenie kosztów serwera w przypadku korzystania z analizy wideo i inteligentnego wyszukiwania Forensic Search

Kluczowym wyzwaniem dla inteligentnych systemów wizyjnych są wyższe koszty projektu spowodowane zwiększonym obciążeniem obliczeniowym. Kiedy system VMS zaczyna używać analizy wideo po stronie serwera, dostępna liczba kamer znacznie spada. Szczytowe obciążenie serwera jest spowodowane dekompresją strumieni wideo i śledzeniem obiektów.

Bosch Video Analytics i AxxonSoft VMS

Rozwiązanie to łączy w sobie zaawansowaną technologię Bosch Video Analytics z inteligentnymi możliwościami systemu AxxonSoft VMS. Obciążenie serwera jest znacznie zmniejszone, ponieważ w kamerze wykonywane są najbardziej zasobochłonne obliczenia. System VMS odbiera zdarzenia z zakresu Bosch Video Analytics, jak również "surowe" metadane (opisy sceny), w tym współrzędne i wielkość każdego poruszającego się obiektu w obrębie sceny. Metadane są niezbędne dla inteligentnych narzędzi AxxonSoft, takich jak analiza sceny lub śledzenie obiektów za pomocą kamer PTZ. Ponadto, metadane są zapisywane w bazie danych dla natychmiastowego wyszukiwania na podstawie kryteriów.

Ponadto użytkownik może decydować o tym, które informacje mają być przesyłane strumieniowo, np. przesyłać obraz tylko wtedy, gdy znajduje się tam ruchomy obiekt lub gdy zostanie wyzwolony alarm. Dzięki temu znacznie zmniejsza się obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową. Każda inteligentna kamera działa niezależnie, więc nie ma potrzeby stosowania centralnego serwera analitycznego. Decentralizacja inteligencji w ten sposób oznacza, że system można łatwo skalować poprzez dodanie kolejnych kamer. W przypadku awarii jednej kamery, pozostała część systemu zachowa pełną wydajność.

Kamera i analityka

Najlepsze wykorzystanie ekonomicznego, inteligentnego systemu dozoru wizyjnego z kamerami Bosch i oprogramowaniem do zarządzania sygnałem wizyjnym AxxonSoft

Możliwość podłączenia do 10 razy większej liczby kamer na serwer

Funkcja Bosch Video Analytics nie zwiększa obciążenia serwera. Obliczenia rozproszone wykorzystują wszystkie dostępne zasoby z urządzeń peryferyjnych i stacji roboczych, co pozwala zrezygnować z poświęcania liczby kanałów wizyjnych na jeden serwer.

Uzyskaj korzyści z analizy po stronie serwera

Analizę obrazu firmy Bosch oraz scene analytics AxxonSoft można stosować według własnego uznania. W obu przypadkach kamery Bosch przejmują większość obciążenia obliczeniowego, dzięki czemu system jest bardziej ekonomiczny, niezawodny i elastyczny.

Śledzenie obiektów z cyfrowym powiększeniem

Technologia AxxonSoft Autozoom wykorzystuje współrzędne obiektu obliczone przez kamery Bosch. Technologia ta powiększa obszar sceny, w której znajdują się poruszające się obiekty, podążając za nimi w polu widzenia.

Śledzenie obiektów za pomocą wielu kamer

AxxonSoft Tag&Track Pro odbiera współrzędne obiektu z kamer stacjonarnych Bosch z wbudowaną analizą wideo i umożliwia śledzenie obiektu przez kamerę PTZ. Jedna kamera PTZ może używać współrzędnych obiektu obliczonych przez wiele kamer wideo firmy Bosch.

Znajdź nagrane interesujące Cię zdarzenia w ciągu kilku sekund

Nagrywając metadane z kamer Bosch wraz ze strumieniem wideo, Inteligentne wyszukiwanie AxxonSoft pomaga szybko znaleźć to, czego szukasz w ogromnym materiale wideo. Wystarczy ustawić kryteria wyszukiwania: ruch w obszarze (obszarach), przekroczenie linii, prędkość i rozmiar obiektu itp. System wyświetla odpowiednie miniatury wideo w ciągu kilku sekund.

Przeglądaj godziny materiału wideo w kilka minut

Na podstawie zarejestrowanych metadanych AxxonSoft TimeCompressor wyświetla obiekty w ruchu, uchwycone w różnych momentach, w skróconym streszczeniu wizualnym. Narzędzie jest realną alternatywą do przewijania godzin nagrań.