Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

COMMAX

Od momentu powstania w 1968 roku jako Centrala Przemysłu Elektronicznego, COMMAX specjalizuje się w inteligentnych domach, tworząc wartość i bezpieczeństwo dla życia swoich klientów. COMMAX jest liderem na światowym rynku dzięki zaawansowanym technologiom i zróżnicowanym produktom obejmującym telefony, wideotelefony, systemy inteligentnego domu i rozwiązania zabezpieczające.

COMMAX to globalna marka, ceniona na całym świecie. Utrzymuje swoje globalne standardy, oferując pełną gamę produktów i systemów, które są w stanie zaspokoić potrzeby różnych lokalnych rynków, a także dostarczając standardowe produkty i usługi dzięki strategii glokalizacji, łącząc cele globalizacji i lokalizacji oraz zgromadzone technologie i know-how.

Współpraca Commax i AxxonSoft

AxxonSoft i COMMAX ściśle współpracują, aby zapewnić inteligentniejsze i bezpieczniejsze życie. Połączone rozwiązania opierają się na inteligentnym systemie VMS i PSIM firmy AxxonSoft oraz inteligentnych urządzeniach i rozwiązaniach sieciowych firmy COMMAX, skierowanych do inteligentnych domów oraz rynków bezpieczeństwa miejskiego i publicznego.

Rozwiązania AxxonSoft i Commax

Aplikacja mobilna AxxonSoft została zintegrowana z wideomonitorem domofonowym COMMAX. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla budynków mieszkalnych i kompleksów. Mieszkańcy mogą używać swoich telefonów do monitorowania obrazu wideo z wewnętrznych i zewnętrznych kamer AxxonSoft, obejmujących wejścia, lobby, place zabaw, parkingi i inne wspólne obszary. Prawa dostępu do obrazu na żywo i nagranego wideo mogą być ustawione zgodnie z potrzebami mieszkańców i/lub płatnymi subskrypcjami.

Zespoły inżynierów AxxonSoft i COMMAX wspólnie stworzyły panel komunikacyjny, który może być skutecznie stosowany w systemach bezpieczeństwa miejskiego zasilanych oprogramowaniem AxxonSoft. Panel oparty na protokole SIP 2.0 pozwala operatorom bezpieczeństwa publicznego na:

  • Stworzenie skutecznego kanału komunikacji z organami ścigania i służbami ratowniczymi w budynkach mieszkalnych.
  • Uproszczenie interakcji między obywatelami a miejskimi służbami ratowniczymi.