Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

AxxonSoft udostępnił nową aktualizację systemu ACFA PSIM w wersji 5.4

11/12/2015

AxxonSoft udostępnił nową aktualizację systemu ACFA PSIM w wersji 5.4 dla integracji kontroli dostępu, alarmów przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa obwodów. ACFA PSIM jest kompatybilny z Axxon PSIM w wersji 4.9.7. Najważniejszą cechą aktualizacji jest rozszerzenie możliwości modułów systemu i zwiększeniem ilości integracji.

Nowe możliwości i ulepszenia:

Integracja nowego sprzętu

Zostało dodane wsparcie systemu monitorowania pozycji i ochrony. Obie integracje zabezpieczają monitoring i zarządzanie urządzenia z interfejsem Intellect.

Wsparcie sieciowego protokołu BACnet

ntegracja danego protokołu daje możliwość monitoringu i ruchu dowolnym urządzeniem, wspierającego protokół BACnet w Intellect.

BACnet (Building Automation and Control Networks) – to otwarty komunikacyjny protokół dla automatyzacji i kontroli produkcji, przeznaczony dla zarządzania inteligentnymi systemami budynków.

Moduł integracji BACnet pozwala podłączać do systemu Intellect automatyczne systemy zarządzania budynkiem i pokazywać w czasie rzeczywistym monitoring systemu, tak jak w innych integracjach AFCA Intellect, bez obowiązku tracenia czasu na integracje systemu.

System zarządzania budynkiem zawiera:

  • Kontrolę systemów działalności: Ocieplenia, wentylacji, klimatyzacji, wodociągów, kanalizacji, sieci wysokiego napięcia, oświetlenia, pracy wind itd.
  • Kontrolę monitorowania stanu systemów: odznaczanie w protokole zdarzeń i na mapie informacji o stanie systemu (zasilany/nie zasilany), ogólnych błędów systemu, alarmach pożarowych itd.

Moduł zarządzania nowymi wydarzeniami

Nowy moduł zarządzania wydarzeniami posiada, oprócz bazowych funkcji modułu foto identyfikacji, szeroki wybór dodatkowych możliwości. Moduł zarządzania wydarzeniami w dalszym ciągu zapewnia kontrolę w punktach dostępu i pozwala pokazywać na ekranie operatora informację o użytkowniku, przechodzącym na przykład przez punkt kontrolny. Moduł pozwala również ustawiać szablony z informacją, wyświetlaną na monitorze operatora, jednak teraz to ustawienie jest bardziej intuicyjne, a szablony zapisują się w bazie danych modułu, co zwalnia użytkownika od obowiązku zapisywania i odzyskiwania danych w razie utraty.

Nową użyteczną funkcją jest również dźwiękowe powiadomienie, działające w momencie upływu czasu na reakcję na wydarzenie dla wybranego operatora.

W module zarządzania wydarzeniami pojawiło się więcej ustawień, które rozbudowywują konfigurację systemu dla konkretnych zadań. Polepszone zostało wyświetlanie stanu przetwarzania odbytych wydarzeń, które obecnie pozwala uzyskać pełen obraz zdarzeń. Ogólny interfejs modułu wygląda intuicyjnie i nowocześnie.

Poprawa protokołów SNMP i OPC Wrapper

W OPC Wrapper dodano systemu autoryzacji, jak również poprawiono istniejące błędy.

Usunięcie błędów w 10 integracjach

Poprawki zostały wprowadzone w takich integracjach jak Apollo SDK v.2, Bolid SDK Orion v.2, HID, Gate Parking i w wielu innych. Oprócz tego, odnowiono takie moduły jak: Obliczanie czasu pracy, System przekraczania linii i foto identyfikacja.

Pliki dystrybucyjne są dostępne pod tym linkiem.