Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Axxon PSIM 4.11.2 już dostępny

02/02/2021

Nowa wersja wprowadza obsługę OpenStreetMap, maskowanie obiektów podczas eksportu materiału wideo, powiadomienia push dla klientów mobilnych oraz nowe funkcje analizy wideo, obsługi zdarzeń, archiwum wideo i terminala SIP.

Mapa Interaktywna

Dodano możliwość korzystania z geo-mapy wektorowej OpenStreetMap jako tła dla interaktywnej mapy Intelect. Geo-mapa jest pobierana z serwera OpenStreetMap i automatycznie powiązywana ze współrzędnymi geograficznymi w Intellect. Jej użycie jest szczególnie wygodne przy pracy z dużymi i rozproszonymi obiektami. Mapy są na bieżąco aktualizowane przez społeczność OpenStreetMap.

Mapa Interaktywna

W przypadku map rastrowych uproszczono również możliwość ich przypisywania do współrzędnych geograficznych. Z powiązań można teraz korzystać w klientach mobilnych w celu wyświetlania kamer na mapach. Po wyzwoleniu alarmu, warstwa interaktywnej mapy zawierająca źródło zdarzenia alarmowego może być automatycznie wyświetlana jako pierwsza.

Analityka wideo

Funkcja Tag&Track automatycznego śledzenia obiektów przez kamerę PTZ obsługuje teraz tryby pracy automatycznej i mieszanej. W trybie automatycznym kamera PTZ przełącza się z określoną częstotliwością między ruchomymi obiektami, które są wykrywane przez Analizę Wideo w połączonej kamerze stałopozycyjnej. Tryb mieszany działa w ten sam sposób do momentu wybrania przez operatora konkretnego obiektu; następnie kamera PTZ będzie podążać za tym obiektem do momentu, aż opuści on pole widzenia kamery stałopozycyjnej, po czym przełączy się w tryb automatyczny.

Analityka wideo

Zaktualizowano standardową Analizę Wideo. Poprawiono dokładność wykrywania i stabilność śledzenia obiektów.

Zmieniona została zasada licencjonowania inteligentnego wyszukiwania w materiale filmowym: obecnie każdy kanał wideo jest licencjonowany oddzielnie (przy aktualizacji systemu z poprzedniej wersji można zachować dotychczasową licencję).

Monitorowanie i obsługa zdarzeń

Intellect obsługuje teraz wysyłanie powiadomień push do klientów mobilnych poprzez usługę chmury AxxonNet. Możliwe jest otrzymywanie powiadomień o określonych typach zdarzeń w aplikacjach iOS i Android. Filmy ze zdarzeniami są przechowywane w chmurze; przejść do początku nagrania można poprzez naciśnięcie powiadomienia.

Dodano uproszczony (tekstowy) widok okna Protokołu Operatora oraz możliwość grupowania informacji w oknie według regionu, zdarzenia lub obiektu. Dzięki temu możliwe jest np. szybkie przeglądanie wszystkich alarmów związanych z kamerą lub określonym obszarem obiektu.

Monitorowanie i obsługa zdarzeń

Do protokołu operatora dodano również ustawienia umożliwiające zabronienie wielokrotnego wybierania zdarzeń i przetwarzania ich bez komentarza. Ramki obramowania obiektów wykrytych przez narzędzia detekcji mogą być wyświetlane na klatkach wideo alarmu i podczas odtwarzania zapisu zdarzenia.

W nowej wersji podgląd zdarzeń umożliwia wyświetlanie temperatury ciała mierzonej przez kamerę do pomiaru gorączki.

Eksportowanie wideo

Podczas eksportowania wideo można teraz ukryć dowolny statyczny lub ruchomy obiekt za pomocą maski. Aby zamaskować poruszające się obiekty, należy ustawić punkt początkowy, końcowy i pośredni trajektorii ruchu maski, dzięki czemu maska płynnie porusza się wraz z obiektem.

Eksportowanie wideo

W narzędziu AviExport dostępne jest wyszukiwanie kamer i sortowanie ich według nazwy lub identyfikatora urządzenia. Na eksportowane wideo można nałożyć podpisy z nazwą kamery, datą i godziną.

Ponadto w najnowszej wersji można eksportować wideo z dźwiękiem do formatu MP4, z dekompresją, z zachowaniem oryginalnych kodeków.

Terminal SIP

Nowa wersja obsługuje połączenia między operatorami SIP. Do mapy można dodać obiekty operatora SIP, co umożliwia wywołanie operatora bezpośrednio z mapy; można także wstrzymywać/wznawiać połączenia z poziomu mapy. Nowością jest także funkcja przekazywania połączeń i połączeń grupowych, które mogą być odbierane przez operatorów SIP lub urządzenia SIP ze zdefiniowanej wcześniej listy.

Terminal SIP

Można również utworzyć kilka książek adresowych i pracować z nimi na osobnych zakładkach panelu SIP, a także ustawić listę operatorów SIP do pracy z konkretnym panelem SIP. Dodane została funkcjonalność pozwalająca na zezwalanie lub blokowanie połączeń z nieznanych numerów, niewidniejących w żadnej książce adresowej panelu SIP

Przeprojektowano i znacząco ulepszono GUI panelu SIP. Dodano wyświetlanie czasu trwania bieżącego połączenia, ustawienia dla elementów interfejsu oraz opcję aktywacji ekranu z panelem SIP podczas połączenia. Okno odbierania połączeń jest teraz wyświetlane na górze wszystkich okien podczas aktywnego połączenia lub połączenia zawieszonego. Pojawił się dziennik połączeń z możliwością przeglądania archiwum wideo i/lub audio rozmów.

Praca z archiwum wideo

W Archiwum Zapasowym można ustawić czas przechowywania nagrań z kamer, po którym będą one automatycznie usuwane. Nagrania z Archiwum Zapasowego mogą być teraz przesyłane przez serwer RTSP do przeglądania na zdalnych stacjach roboczych Intellect lub za pomocą odtwarzaczy wideo obsługujących ten protokół.

Podczas transmisji archiwalnego wideo dowolnego typu przez serwer RTSP, czas nagrania może być wyświetlany w odtwarzaczu wideo w postaci tekstu.

Dodano możliwość ukrywania nagrań wideo w Backup i Video Gateway przed wybranymi użytkownikami. Dzięki temu wszelkie nagrania Intelektu można ukryć.

Praca z archiwum wideo

Ponadto podczas zabezpieczania archiwum przed nadpisaniem można automatycznie utworzyć zakładkę, a przy odtwarzaniu wideo wyświetlić ramki ograniczające detektor wideo.

Inne nowe funkcje

  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z potwierdzaniem logowania do Intelect za pomocą SMS.
  • W usłudze Short Message Service dodano opcję wysyłania powiadomień SMS na kilka numerów.
  • W Screen Manager (interfejsie zarządzania ścianą wideo) można kopiować układ do kilku monitorów lub wszystkich dostępnych monitorów jednocześnie.
  • Aby szybko zmienić uprawnienia użytkowników, można teraz "przenieść" użytkownika pomiędzy uprawnieniami, odłączając go od bieżących i podłączając do nowych.
  • Możliwość zbiorczego ustawiania kamer podczas konfigurowania serwera RTSP.
  • Zoptymalizowano działanie programu Intellect na komputerach dwuprocesorowych z wieloma kamerami wideo.
  • Dodano możliwość aktualizacji Intellect w trybie cichym bez konieczności usuwania modułów rozwiązań pionowych.
  • Wsparcie dla języka rumuńskiego i wietnamskiego w pakiecie językowym.

Pliki instalacyjne Axxon PSIM 4.11.2, dokumentacja i informacje o wydaniu z pełną listą zmian są dostępne na stronie Pliki do pobrania.