Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Axxon Next 4.5.8 już dostępny

11/18/2021
Axxon Next 4.5.8 już dostępny

Axxon Next 4.5.8 zawiera nową wersję CUDA SDK; rozwija także nowe możliwości klienta sieciowego i desktopowego, wraz z innymi ulepszeniami.

Nowe wydanie wykorzystuje CUDA SDK 11.1.1, który obsługuje nowe mikroarchitektury GPU NVIDIA. Sprzętowe dekodowanie wideo na kartach graficznych NVIDIA, które zostało po raz pierwszy zaimplementowane w Axxon Next 4.5, działa teraz tylko na modelach z Compute Capability 3.5 lub wyższym.

Klient sieciowy został wzbogacony o adaptacyjne strumieniowanie wideo GreenStream. Funkcja ta oszczędza pasmo sieciowe i zasoby komputera klienta poprzez automatyczny wybór minimalnego strumienia wideo z kamery, który jest wystarczający dla aktualnego rozmiaru okna kamery na ekranie

Od teraz również w kliencie internetowym można zmienić rozmiar panelu obiektu oraz wybrać wyświetlany czas - serwerowy lub lokalny. Usunięto jednodniowy limit przeglądania nagranego materiału wideo. Podczas przełączania do archiwum wideo, jeśli brakuje go w określonym czasie, zamiast przełączania do trybu wideo na żywo wyświetlany jest komunikat o braku materiału.

W kliencie desktopowym dostępna jest regulacja czułości joysticka. Podczas przełączania układów wszystkie kamery zachowują ostatnio wybrany tryb nadzoru wideo, a tryb ten jest zachowywany także podczas wymiany kamery w układzie.

Drivers Pack dla urządzeń IP został zaktualizowany do wersji 3.71, która wprowadza wsparcie dla 113 nowych urządzeń i dodatkowe funkcje 215 urządzeń różnych producentów. Lokalizacja Axxon Next dla języków: hebrajskiego, farsi, koreańskiego, polskiego i węgierskiego została zaktualizowana.

Aby pobrać instalator i zobaczyć notki wydania Axxon Next 4.5.8 z pełną listą zmian, przejdź do strony Pobierz.