Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

AxxonSoft informuje o wydaniu nowej wersji systemu nadzoru wideo Axxon VMS 3.5.1

02/18/2014

AxxonSoft informuje o wydaniu nowej wersji systemu nadzoru wideo Axxon VMS 3.5.1. Priorytetem ulepszeń było poszerzenie możliwości systemu, nowa funkcjonalność i podwyższenie stabilności pracy.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to: integracja z mapami i nowe możliwości pracy z archiwum, które sprawiają, że Axxon VMS można nazwać bardzo wydajnym systemem z punktu widzenia narzędzi do analizy wideo.

Nowości w wersji:

Panele informacyjne. Można je dodawać do rozkładu razem z kamerami. Przedstawiają w jasny i zwięzły sposób dwa typy informacji: 1) Stan komponentów systemu; 2) Statystyka ilości zdarzeń w wybranym przedziale czasowym.

Integracja z mapami OpenStreetMap. 

Teraz jako plan obiektu mogą być zastosowane mapy OpenStreetMap, które są automatycznie pobierane z Internetu.

Wyświetlanie miniatur obrazu na mapie.

 Przy każdym znaczniku kamery na mapie wyświetla się miniatura obrazu z tej kamery w celu zwiększenia przejrzystości. Współdziała ze wszystkimi trybami mapy – 2D, 3D, tryb zanurzenia.

Komentarze użytkowników w archiwum, wyszukiwanie według komentarzy.

 Teraz jest możliwość pozostawiania komentarzy do kadru, przedziału czasowego lub alarmu. Istnieje także możliwość wyszukiwania zdarzeń wg zapisanych komentarzy.

Zapis zapytań inteligentnego wyszukiwania w archiwum MomentQuest2.

 Zapytania wyszukiwania MomentQuest2 można zapisywać przypisując im nazwy. Zapisane zapytania wyświetlają się w formie zakładek w dolnej części okna wideo. Klikając na zakładce użytkownik zostanie przekierowany do wyników wyszukiwania według danego zapytania.

Nowy mechanizm określania warunków inteligentnego wyszukiwania.

 W nowej wersji został zmieniony interfejs wyszukiwania w archiwum. Logika utworzenia zapytania stała się jeszcze bardziej zrozumiała, przez co też wygodniejsza. Teraz należy wybrać jeden z podstawowych kryteriów wyszukiwania: przekroczenie linii, wyszukiwanie w obszarze lub przejście z jednego obszaru do drugiego, następnie należy wybrać jedno lub kilka dodatkowych kryteriów np. wielkość, kolor, prędkość, kierunek ruchu, ilość obiektów, czas trwania ruchu, itp.

Oprócz opisanych wyżej funkcji, w Axxon VMS 3.5.1 zrealizowano funkcje sprawiające, że praca z systemem jest jeszcze bardziej wygodna: nowa logika zmiany rozmiaru układu pulpitu, panoramiczne wyświetlanie obrazu z kamer ImmerVision. Podczas konfiguracji detektorów wideo można wybrać jeden z dostępnych strumieni wideo z kamery, co pozwala na zmniejszenie zużycia zasobów serwera.

W skład wydania wchodzi również wersja pakietu sterowników dla urządzeń IP Drivers Pack 3.2.21. Więcej informacji na temat Drivers Pack i jego najnowszej aktualizacji można znaleźć tutaj.

Więcej, bardziej szczegółowych informacji odnośnie nowej wersji Axxon VMS 3.5.1 można znaleźć w informacjach do wydania. Pobierz wersję Axxon VMS 3.5.1 tutaj.

Axxon VMS jest dostępny w wersji testowej i może być aktywowany również bezpłatnie. Bezpłatna wersja obejmuje 1 serwer, 16 kanałów wideo i 1 TB archiwum wideo, ilość klientów jest nieograniczona.