Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Wydano Axxon One 2.0 - Zunifikowany VMS

12/15/2023

AxxonSoft przedstawia nową wersję 2.0 oprogramowania zarządzania wideo (VMS) Axxon One. W nowym wydaniu zawarte są integracje różnego typu systemów bezpieczeństwa fizycznego, czyniąc z Axxon One zunifikowany VMS. Inne funkcjonalności obejmują nowe analityki wideo oparte na sztucznej inteligencji, inteligentne funkcje wyszukiwania, wzmocnione zabezpieczenia, usprawnienia wydajności, a także rozszerzone funkcjonalności chmury.

Unifikacja zapewnia skuteczne podejście do bezpieczeństwa, gwarantując kompleksową i precyzyjną ocenę sytuacji na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł jednocześnie. Umożliwia również zastosowanie złożonych scenariuszy reakcji dostosowanych do specyficznych potrzeb obiektu.

Unifikacja

Integracja z systemami bezpieczeństwa fizycznego

Axxon One 2.0 integruje 10+ systemów bezpieczeństwa fizycznego różnych producentów oraz uniwersalny interfejs OPC Data Access Wrapper. Lista dostępnych integracji zawiera systemy kontroli dostępu, alarmy przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe oraz systemy ochrony obwodowej.

Axxon One może odczytywać ustawienia z podłączanego sprzętu i może automatycznie dodawać je do konfiguracji. Łączy nagrania z kamer ze zdarzeniami pochodzącymi ze zintegrowanych systemów i umożliwia konfigurację interakcji między różnego typu systemami poprzez automatyczne scenariusze. Operator może monitorować i kontrolować urządzenia bezpieczeństwa, wykorzystując interaktywne mapy i dedykowany panel kontrolny; umożliwia to szybkie zlokalizowanie zdarzeń alarmowych i zapoznanie się z nagraniami wideo powiązanymi ze zdarzeniem i skuteczną na nie reakcję.

Integracja urządzeń IP

Zostały opracowane nowe uniwersalne sterowniki (Generic) dla standardu ONVIF oraz szerokiej gamy urządzeń wiodących producentów urządzeń IP. Po podłączeniu kamery za pomocą sterownika Generic, konfiguracja urządzenia jest odczytywana i przesyłana do Axxon One, po czym można skonfigurować urządzenie po stronie Axxon One.

Integracja urządzeniami POS

Axxon One może odbierać dane z kas fiskalnych i powiązywać je z nagraniami wideo. Tekst paragonów i zdarzeń kasy mogą być przechowywane w bazie danych i wyświetlane bezpośrednio na obrazie wideo w charakterze napisów. Możesz wyszukiwać dany tekst w napisach, aby przejść do nagrań wideo z nim powiązany, korzystając ze skonfigurowanej integracji z POS. 

Dodatkowo, Axxon One oferuje funkcję tworzenia elastycznych, dostosowywalnych raportów dostępnych poprzez usługę chmury AxxonSoft. Raporty te mogą łączyć dane z integracji POS i analityk wideo z wielu sklepów, dołączając do nich powiązane nagrania wideo.

Analityki wideo AI i inteligentne wyszukiwanie

Dynamiczne maskowanie prywatności

Inteligentny, zoptymalizowany algorytm maskujący poruszające się obiekty w polu widzenia kamery, korzystający z minimalnej ilości zasobów. Detekcja AI może być zastosowana, aby maskować określone typy obiektów, takich jak osoby - poruszające się lub nie. Narzędzie to może okazać się kluczowe do spełnienia regulacji co do ochrony danych/prywatności.

Rozpoznawanie marki i modelu pojazdów

Wraz z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, analityki AI determinują markę, model, klasę, prędkość i kolor pojazdów ze strumienia wideo w czasie rzeczywistym i przechowują te metryki w bazie danych. W archiwum wideo możesz wyszukiwać pojazdy wedle tych cech na wielu kamerach jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne, gdy numer tablicy rejestracyjnej wyszukiwanego pojazdu jest nieznany.

Similarity Search

Analityki AI wyodrębniają cechy ludzkiego wyglądu i przechowują je w bazie danych. Wybierz osobę na obrazie wideo lub prześlij zdjęcie, aby błyskawicznie znaleźć osoby o zbliżonym wyglądzie na nagraniach z wielu kamer jednocześnie. Pomaga to zredukować czas przeznaczany na analizowanie materiałów wideo, zwiększając efektywność pracy personelu bezpieczeństwa.

Natychmiastowe wyszukiwanie zdarzeń

Natychmiastowe wyszukiwanie zdarzeń w kliencie Web to potężne i wygodne narzędzie, niewymagające skomplikowanej konfiguracji. Określ obszar w ramce wideo, aby błyskawicznie wyświetlić wszystkie zdarzenia ruchu w tej strefie, momentalnie przechodząc z wyświetlania wideo do przeszukiwania.

Zwiększone cyberbezpieczeństwo

Axxon One zapewnia bezpieczne połączenie end-to-end za pośrednictwem protokołu HTTPS; transmitowane dane są chronione szyfrowaniem TLS. Bezpieczne połączenie do kamer jest wspierane zarówno w przypadku rozwiązań chmurowych, jak i serwerów Axxon One on-premise.  Klient desktopowy łączy się do serwera poprzez jeden port, co zapewnia zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa poziomu korporacyjnego. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana domyślnego hasła na inne, z bardziej rygorystycznymi wymaganiami siły hasła.

Zwiększona wydajność

Axxon One może odbierać i przetwarzać 3 lub więcej strumieni wideo z kamer IP. Oddzielne strumienie mogą być nagrywane, wyświetlane na stacjach klienckich lub wykorzystywane do analizy wideo, optymalizując zużycie zasobów. GreenStream może pracować precyzyjniej, niż kiedykolwiek, zawsze wybierając najbardziej optymalny strumień do wyświetlenia. Niezliczone ulepszenia zostały wdrożone, aby zwiększyć efektywność analityk AI, wliczając w to korekcje umożliwiające bardziej wydajne korzystanie z CPU i akceleratorów.

Udoskonalone użytkowanie

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkownika

Przeprojektowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników ułatwia administrowanie większymi systemami monitoringu. Możliwe jest skonfigurowanie odmiennych domyślnych uprawnień dostępu do kamer dla różnych roli użytkowników. Uprawnienia te są automatycznie aplikowane, gdy kamera jest dodawana do systemu, eliminując potrzebę konfigurowania praw dostępu do każdej kamery z osobna. Możesz tworzyć grupy kamer i przydzielać uprawnienia do całości grupy jednocześnie. Gdy dodajesz lub usuwasz kamerę z grupy, uprawnienia do niej są automatycznie zmieniane.

Użytkownik nie jest ograniczony do jednej roli - można mu przydzielić wiele ról jednocześnie. Zapewnia to praktyczną metodę kontrolowania dostępu użytkowników do określonych segmentów systemu zarządzania wideo; jest to szczególnie użyteczne, gdy operatorzy pracują zmianowo i niezbędne jest monitorowanie różnych segmentów obiektu podczas różnych zmian.

Wielopoziomowe interaktywne map

Funkcjonalne narzędzie klienta desktopowego, zaprojektowane do monitorowania wielopiętrowych budynków. Wszystkie kamery mogą zostać nałożone na mapę; ich statusy mogą być sygnalizowane odpowiednim kolorem. Możesz natychmiastowo określić lokalizację danej kamery i szybko przełączać widoki między kolejnymi piętrami.

Wsparcie dla OpenStreetMap i Google Maps

Funkcjonalność mapy interaktywnej mapy bitowe i wektorowe mapy geo zarówno w klientach Web, jak i desktopowym. Możesz wybrać usługodawcę mapy geo: OpenStreetMap lub Google Maps. May geo są szczególnie użyteczne na potrzeby dużych, rozproszonych systemów. Nieustanne aktualizacje oferowane przez dostawców usługi gwarantują, że mapy obiektu nigdy nie będą przedawnione.

Panel Alarmów

Nowy Panel Alarmów klienta desktopowego wyświetla aktywne alarmy wedle ich priorytetów. Możesz na bieżąco analizować i komentować alarmy bezpośrednio z poziomu panelu, lub też otworzyć szczegółowy widok sytuacji alarmowej i zapoznać się z nagraniem sytuacji. Możliwa jest też eskalacja alarmów, co może okazać się szczególnie przydatne w przypadku obsługiwania alarmów przez grupę operatorów.

Nowe możliwości Chmury i klientów Web

Połączenie Multi-Site klienta desktopowego

Klient desktopowy Axxon One 2.0 ma możliwość łączenia się z serwerami w różnych lokalizacjach poprzez prywatną chmurę opartą na platformie programowej Axxon VSaaS Datacenter. Nawiązywanie połączenia zostało ulepszone - trwa teraz krócej, niezależnie od wielkości systemu. Za pośrednictwem jednego klienta może być monitorowanych i konfigurowanych wiele niepowiązanych systemów, wliczając w to tworzenie układów kamer z kamer z różnych lokalizacji.

Nowe funkcjonalności klienta Web

Klient Web pozwala teraz na przeglądanie wideo na żywo i nagrań z wielu kamer jednocześnie z poziomu konfigurowalnych układów. Akceleracja sprzętowa GPU dekodowania wideo w formacie H.265 w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge obniża obciążenie CPU na klientach.

Nowy Panel Alarmów oferuje poręczną metodę zarządzania zdarzeniami alarmowymi, wyświetlając wszystkie aktywne alarmy na obiekcie. Wybranie miniatury alarmu otwiera szczegółowy widok: możesz zapoznać się z wideo zdarzenia alarmowego i sklasyfikować alarm jako potwierdzony, podejrzany lub fałszywy. Status alarmu jest kodowany kolorami na linii czasu archiwum wideo.

Połączenie Camera-to-Cloud

Axxon VSaaS Datacenter oferuje dwie metody łączenia kamer do serwerów Axxon One w chmurze. Kamery mogą zostać podłączone poprzez mostek sieciowy AxxonSoft lub bezpośrednio poprzez plugin AxxonSoft zainstalowany na wspieranych kamerach. W obu przypadkach wykorzystywane jest bezpieczne połączenie HTTPS, a wszystkie transmitowane dane są szyfrowane poprzez TLS. Różne opcje połączenia umożliwiają tworzenie hybrydowych rozwiązań chmurowego monitoringu wideo, łącząc serwery Axxon One on-premise z serwerami w chmurze i oferując możliwości łączenia się z odległymi lokalizacjami bez potrzeby instalowania serwerów on-site.  

Obiektowe przechowywanie danych

Axxon One oferuje bezproblemową kompatybilność z wiodącymi usługami obiektowego przechowywania danych w chmurze, wliczając w to Microsoft Azure Storage i Seagate Lyve Cloud.

Więcej o funkcjonalnościach Zapoznaj się z nowym Axxon One 2.0

Aby pobrać instalator Axxon One 2.0 i zapoznać się z informacjami o wydaniu, przejdź do strony Pobierz oprogramowanie.