Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Została opublikowana wersja 4.9.0 zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Axxon PSIM

03/05/2014
Została opublikowana wersja 4.9.0 zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Axxon PSIM

Firma AxxonSoft wydała wersję 4.9.0 zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Axxon PSIM. Główny akcent w tym wydaniu był położony na całkowicie nowe możliwości i funkcje, dzięki którym oprogramowanie zyskało zupełnie nowy, jeszcze wyższy poziom wydajności i efektywności.

Kluczowe nowości nowej wersji Axxon PSIM:

Moduły CCTV i Forensic Search mogą pracować na 64-bitowych platformach komputerowych, co znacząco podnosi wydajność systemu bezpieczeństwa. Rozwiązanie to zdejmuje ograniczenia 32 bitowych systemów operacyjnych związane z maksymalnym wykorzystaniem pamięci operacyjnej. Jest to niezastąpione na dużych i rozproszonych obiektach, a także obiektach, gdzie wysoce ważny jest obraz wideo w wysokiej rozdzielczości i inteligentna detekcja obrazu. Nie bez znaczenia jest też duża oszczędność potrzebnych środków.

Intellect w wersji 4.9.0 wspiera wykorzystywania wielu strumieni wideo otrzymywanych od kamery wideo – multistreaming, daje to możliwość zastosowania na obiekcie wielu narzędzi inteligentnej analizy wideo. Na dany moment serwer może otrzymywać do czterech strumieni wideo, które można wykorzystać w trzech celach:

  • dla wyświetlenia na monitorze i przesyłania do stacji klienckich;
  • dla zapisu do archiwum;
  • dla analizy wideo.

Korzyści jakie daje multistreaming są szczególnie widoczne przy równoczesnym zastosowaniu go z narzędziem jakim jest GreenStream, pozwalającym wybierać najmniejszy strumień, rozdzielczość którego będzie wystarczająca dla wyświetlenia obrazu. Green Stream to koncepcja maksymalnie ekonomicznego przekazu informacji, pozwalająca zmniejszać obciążenie sieci i oszczędzać zasoby obliczeniowe.

W wersji 4.9.0 klient może otrzymywać obraz z kamery i przekazywać go na monitor bezpośrednio, a nie poprzez serwer, do którego jest podłączona kamera wideo. Multicasting to efektywne narzędzie oszczędzania zasobów, pozwalające znacząco zmniejszyć obciążenie serwera i obniżyć wymagania co do jego wydajności.

W wersji Intellecta 4.9.0 realizowany jest mobilny klient, pozwalający na kontrolowanie sytuacji na chronionym obiekcie za pomocą zdalnego dostępu, a dokładnie:

  • przeglądać wideo na żywo interesującej nas kamery ze wsparciem dla dźwięku;
  • otrzymywać informacje o sytuacjach alarmowych;
  • pracować z interaktywnymi mapami;
  • zarządzać systemem bezpieczeństwa według zadanych scenariuszy - makra;
  • zarządzać obiektami (uzbrajać kamery, aktywować przekaźniki, włączać/wyłączać zapis na kamerze itp.);
  • otrzymywać powiadomienia typu push o alarmach.

Nowa wersja wspiera systemy operacyjne Windows 8.1 i Windows Storage Server 2008 R2 SP1, co rozszerza możliwości oprogramowania Axxon PSIM i tworzy je bardziej uniwersalnym.

Oprócz tego zintegrowane zostałym także protokoły telemetrii znanych producentów i klawiatur dla zarządzania kamerami PTZ.

Więcej informacji o nowej wersji zintegrowanej platformy bezpieczeństwa Intellect, możliwość pobrania wersji 4.9.0 i zaktualizowanych modułów można znaleźć na tej stronie.