Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Wydano nową wersję otwartej platformy Intellect

02/15/2016
Wydano nową wersję otwartej platformy Intellect

AxxonSoft informuje o wydaniu nowej wersji otwartej platformy Intellect 4.9.8. W nowej wersji produktu skoncentrowano się na optymalizacji systemu i na wyeliminowaniu defektów. Kluczowe zmiany, zrealizowane w nowej wersji platformy Intellect:

·Zoptymalizowano pracę w systemie Windows, dodano wsparcie dla Windows 10

·Rozszerzono możliwości dekodowania wideo: dodano wsparcie kodeków H.265 i JPEG2000.

·Zoptymalizowano sterowanie kamerami obrotowymi z poziomu stacji klienckich za pomocą joysticka. Dodano również możliwość jednoczesnego obracania i powiększania obrazu.

·Rozszerzono możliwości użytkownika: dodano możliwość dodawania ikon na mapie w formacie GIF.

·Zoptymalizowane pracę panelu użytkownika tak, aby spis alarmów był przejrzysty i łatwy do sprawdzenia.

Oprócz tego, wprowadzono 40 usprawnień i zmian. Pełna informacja o nowych możliwościach platformy Intellect i dokumentację można ściągnąć z tej strony.