Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Face PSIM 8.0

02/19/2021

AxxonSoft udostępnił moduł rozpoznawania twarzy Face PSIM 8.0, który jest częścią otwartej platformy Axxon PSIM. Nowa wersja to przede wszystkim: funkcje mające na celu redukcję rozprzestrzeniania się infekcji, aktualizacje wersji silników rozpoznawania twarzy oraz poprawa interfejsu użytkownika.

Integracja z kamerami mierzącymi temperaturę

You can configure a temperature threshold and an automatic response to its exceeding, e.g., alerting the operator. Integration with access control systems makes it possible to automatically restrict access to people with an elevated body temperature.

Kamery IP służące do pomiaru temperatury ciała łączą w sobie dwa kanały - termiczny (podczerwień) i standardowy. Detektor twarzy pracujący na kanale standardowym określa współrzędne twarzy w kadrze, które są wykorzystywane przez algorytm termograficzny do określenia ich temperatury na podstawie obrazu termicznego. Oba strumienie wideo są przesyłane do systemu Intellect; wartości temperatury mogą być wyświetlane na obrazie na żywo oraz podczas przeglądania materiału wideo.

Face PSIM odbiera obraz twarzy i temperaturę z kamery, a wartość temperatury jest zapisywana w bazie danych przechwyconych twarzy wraz z płcią, wiekiem, kolorem włosów i innymi cechami rozpoznanymi na podstawie obrazu. Do interfejsu wyszukiwania twarzy dodano filtr według temperatury, który umożliwia wyświetlenie listy twarzy o określonym zakresie temperatur.

Istnieje możliwość skonfigurowania progu temperatury oraz automatycznej reakcji na jego przekroczenie, np. zaalarmowanie operatora. Integracja z systemami kontroli dostępu umożliwia automatyczne ograniczanie dostępu osobom z podwyższoną temperaturą ciała.

Detekcja maseczki

Face PSIM rozpoznaje obecność lub brak maseczki na twarz. Parametr obecności/braku maski jest rejestrowany w bazie danych podczas przechwytywania twarzy, co umożliwia przeglądanie listy przechwyconych twarzy z maskami lub bez. Scenariusz automatycznej reakcji może być skonfigurowany w odniesieniu do zdarzenia obecności/braku maski. Na przykład, używając zintegrowanego systemu kontroli dostępu, można ograniczyć dostęp osób bez masek do obiektów, w których noszenie maski jest obowiązkowym środkiem sanitarnym.

Wyszukiwanie kontaktów

Face PSIM umożliwia wyszukiwanie osób, które były w kontakcie z wybraną osobą, czyli znalazły się w polu widzenia kamer w tym samym czasie. Funkcja ta może być wykorzystana do wykrycia kontaktów osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem lub w śledztwach dotyczących nielegalnych działań do wyszukiwania osób, które miały kontakt z podejrzanym.

W celu wyszukania kontaktów najpierw uruchamiane jest standardowe wyszukiwanie twarzy podobnych do wybranego obrazu, a następnie, dla każdego znalezionego dopasowania, przeprowadzane jest automatyczne wyszukiwanie twarzy, które weszły w kadr w określonym czasie przed i po momencie rozpoznania oryginalnej twarzy.

Ulepszenia interfejsu

Filtry dla cech twarzy zostały ujednolicone we wszystkich zakładkach interfejsu rozpoznawania i wyszukiwania twarzy. Można wyświetlać wszystkie lub tylko rozpoznane/nierozpoznane twarze i filtrować je według wszystkich dostępnych cech: płci, minimalnego i maksymalnego wieku, zakresu temperatur, obecności maski, okularów, wąsów i brody, emocji i innych parametrów. Podczas eksportowania twarzy do pliku, eksportowane są również wszystkie jej rozpoznane cechy.

Pracując z bazą danych twarzy, można teraz filtrować twarze według kilku pól jednocześnie, w szczególności imienia, nazwiska, inicjału czy komentarza. W interfejsie rozpoznawania i wyszukiwania twarzy, osoby należące do wybranych działów mogą być teraz wyróżnione, a kolor i tekst tytułu okna alertu można teraz dostosować do własnych potrzeb.

Aktualizacje silników rozpoznawania

Tevian SDK został zaktualizowany do wersji 2.12.1. Poprawiono dokładność i wydajność, dodano typy masek. W systemie Face PSIM może być jednocześnie zainstalowanych kilka wersji Tevian SDK. Wyboru używanej wersji dokonuje się w ustawieniach; przy przełączaniu między wersjami automatycznie odtwarzane są bazy danych z charakterystykami biometrycznymi twarzy referencyjnych i przechwyconych.

VisionLabs SDK został uaktualniony do wersji 4.2.0. Dodano możliwość rozpoznawania dodatkowych cech twarzy.

SDK firmy Tevian i VisionLabs są teraz obsługiwane przez procesory graficzne, co zapewnia radykalną poprawę wydajności serwera rozpoznawania twarzy.

STC SDK zostało zaktualizowane do wersji 4.6.1. Dodano nowe profile określające szybkość i dokładność rozpoznawania.

Face PSIM 8.0 współpracuje z Intellect 4.11. Pełna lista zmian w nowej wersji znajduje się tutaj. Instalator można pobrać na w zakładce Pobierz Oprogramowanie.