Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny BACnet

BACnet jest wielofunkcyjnym protokołem obsługiwanym przez różne urządzenia, w tym systemy ACS/FAS, a także systemy automatyki przemysłowej, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, systemy oświetleniowe, systemy podtrzymywania życia, systemy zasilania, systemy sterowania windami i inne systemy zarządzania budynkami. Przy korzystaniu z modułu BACnet Wrapper nie ma potrzeby stosowania żadnego innego oprogramowania wrappera - natomiast w przypadku OPC Wrapper wymagany jest OPC Server.

Każde urządzenie posiada określoną liczbę kanałów i parametrów, które mogą być dostępne zarówno do odczytu jak i do odczytu-zapisu. Moduł integracyjny BACnet Wrapper pozwala na pobieranie wartości parametrów i ich zmianę. Urządzenie BACnet jest monitorowane
i sterowane poprzez pobieranie i zmianę wartości parametrów.

Producent urządzenia dostarcza dokument, który zawiera informacje o tym, jakie parametry ma urządzenie, jakie wartości mogą mieć te parametry i jaki rezultat można uzyskać zmieniając wartości parametrów. Wymagane parametry są wybierane podczas konfiguracji modułu integracyjnego, a odpowiednie obiekty są tworzone i konfigurowane w Axxon PSIM. Wartości zmiennych parametrów mogą być ustawiane za pomocą obiektów na mapie lub za pomocą makr i skryptów. Na mapie można również skonfigurować sposób wyświetlania parametrów.

Zautomatyzowane systemy kontroli budynków

Moduł integracyjny BACnet Wrapper może być użyty do podłączenia PSIM do zautomatyzowanych systemów sterowania budynkiem.

Takie systemy wykonują następujące zadania:

  • Zintegrowane sterowanie HVAC, a także zarządzanie systemami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zasilanie i sterowanie oświetleniem.
  • Integracja z różnymi urządzeniami oraz internetowymi i intranetowymi źródłami danych umożliwia inteligentną kontrolę nad kluczowymi informacjami zebranymi z obiektu.

Podłączenie takiego systemu do PSIM za pomocą protokołu BACnet umożliwia wyświetlanie stanu zasilania (włącz/wyłącz), awarii ogólnych systemu oraz alarmów pożarowych na mapie lub w dziennikach zdarzeń, czyli można monitorować system w taki sam sposób jak w innych integracjach ACFA- PSIM bez konieczności instalowania tych systemów.

Axxon PSIM

Systemy HVAC

Moduł integracyjny BACnet umożliwia podłączenie Intelect do różnych systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), monitorowanie ich stanu i sterowanie poszczególnymi elementami systemu.

Kontrola temperatury i wilgotności

W pomieszczeniach sklepowych wymagana jest kontrola temperatury. Podłączenie urządzeń HVAC do PSIM za pomocą protokołu BACnet umożliwia pobieranie danych (temperatura, wilgotność) z czujników podłączonych do sterownika w trybie czasu rzeczywistego,
a także zarządzanie podłączonymi urządzeniami w celu kontroli temperatury.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa

Urządzenia biernej ochrony przeciwpożarowej stosowane w systemach HVAC reprezentowane są przez klapy przeciwpożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz kanałów wentylacyjnych poprzez ściany i stropy o odporności ogniowej.

Moduł integracyjny BACnet umożliwia odczyt i sterowanie aktualnym położeniem takich klap (siłowników) podłączonych do PSIM za pomocą protokołu BACnet, czyli operator może sterować rozprzestrzenianiem się ognia na mapie - otwierając i zamykając klapy.

Producent umieszcza w urządzeniu mikrokod - ten mikrokod automatycznie steruje urządzeniem (zamyka i otwiera klapę przeciwpożarową zgodnie z własną wewnętrzną logiką). Moduł integracyjny BACnet umożliwia zarządzanie takim mikrokodem. Polecenia operatora mają wyższy priorytet niż polecenia mikrokodu, tzn. jeśli operator widzi, że mikrokod nie jest skuteczny, może sterować systemem ręcznie - np. skierować ogień do wymaganego obszaru (bez ludzi).

Systemy oświetleniowe

BACnet wykorzystywany jest również do sterowania systemami oświetleniowymi. Mikrokod wbudowany w urządzenia BACnet umożliwia automatyczne sterowanie źródłami światła (włączanie/wyłączanie) w celu zapewnienia odpowiedniej ilości światła i oszczędności energii elektrycznej w zależności od naturalnego światła dziennego i obecności ludzi na terenie obiektu. System taki doskonale sprawdza się w biurowcach, salach konferencyjnych, salach lekcyjnych, halach sportowych i innych, a także w pomieszczeniach przemysłowych.

Podłączając system powiadamiania do PSIM za pomocą protokołu BACnet operator może kontrolować stan źródeł światła na mapie i w razie potrzeby zarządzać nimi. Przy zastosowaniu takiego systemu sterowania wraz z czujnikami światła możliwe jest przeniesienie logiki automatyki na stronę PSIM: zarządzanie źródłami światła za pomocą makr i skryptów.

Systemy sterowania windami

Systemy sterowania windami są częścią zautomatyzowanych systemów sterowania budynkami. Umożliwiają one programowalną oraz automatyczną pracę wind.

Po podłączeniu systemu sterowania windami do PSIM za pomocą protokołu BACnet, operator może kontrolować położenie i stan wind na mapie i w razie potrzeby zarządzać nimi (przenosić je z jednego piętra na drugie, otwierać i zamykać drzwi, itp.).

Systemy kontroli dostępu

Moduł integracyjny BACnet umożliwia podłączenie systemów ACS do PSIM bez konieczności stosowania innych integracji. Takie połączenie umożliwia monitorowanie i sterowanie systemem. W szczególności, jeśli implementacja protokołu udostępnia takie funkcje, to PSIM może być skonfigurowany tak, aby operator mógł otwierać i zamykać drzwi za pomocą karty, czyli wykonywać te same czynności, co w przypadku standardowej integracji z ACS.

Urządzenia chłodnicze

BACnet jest stosowany w technice chłodniczej - dlatego moduł integracyjny BACnet może być wykorzystany do monitorowania i sterowania urządzeniami chłodniczymi. W szczególności wykorzystanie tego modułu integracyjnego pozwala nie tylko na odczyt i wyświetlanie aktualnych temperatur w interfejsach PSIM™, ale również na automatyczne powiadamianie operatora o awariach urządzeń chłodniczych, niedomkniętych drzwiach i wielu innych przypadkach. Wykorzystując standardowe funkcje Axxon PSIM można skonfigurować powiadamianie SMS/ e-mail/głosowe.

Systemy automatyki przemysłowej

Moduł integracyjny BACnet jest stosowany w systemach automatyki przemysłowej (szczególnie w skali przemysłowej tych systemów) - różne czujniki, w tym czujniki temperatury, wilgotności, alarmowe, ciśnienia oleju, sterowania wentylatorami i wiele innych. Podłączenie różnego rodzaju czujników za pomocą protokołu BACnet pozwala operatorowi na monitorowanie odczytów z czujników na mapie oraz
w dzienniku zdarzeń. Pozwala to również na automatyczne wykonywanie różnych akcji w systemie w zależności od tych odczytów przy użyciu standardowych funkcji PSIM - makr i skryptów.