Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Moduł integracyjny FoxSec

Moduł integracyjny FoxSec pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemem kontroli dostępu FoxSec
NET+, a Axxon PSIM, umożliwiając tworzenie systemów bezpieczeństwa opartych na AxxonSoft, które konsolidują różne komponenty w jednym interfejsie oprogramowania.

FoxSec NET+ jest systemem kontroli dostępu o wysokiej niezawodności i wysokim poziomie bezpieczeństwa. Charakteryzuje go również długa żywotność.

Moduł integracyjny FoxSec wspiera:

  • Monitorowanie systemów FoxSec NET+
  • Zarządzanie systemami FoxSec NET+

W systemie ACFA PSIM dodano obsługę integracji dla centrali FS9000 oraz kontrolerów drzwi FS7002PX (MK) i FS7011PX (MK). Centrala FS9000 obsługuje do 240 stref wejściowych i 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Urządzenie może przechowywać informacje  maksymalnie o 2500 zdarzeniach. Wbudowana pamięć kontrolera drzwi FS7002PX (MK) może przechowywać informacje o 1 850 użytkownikach i 500 ostatnich zdarzeniach. Za pomocą tego samego kontrolera można zarządzać dwoma drzwiami.

Kontroler FS7011PX (MK) jest przeznaczony do obsługi jednego kołowrotu (2 czytniki) i 2 wyjść przekaźnikowych do obsługi dwóch kierunków ruchu przez kołowrót. W pamięci kontrolera może być zapisanych łącznie 1850 serwerów i 500 ostatnich zdarzeń.

Oto tylko niektóre z funkcjonalności zintegrowanych w systemie:

  • Zdarzenia i alarmy ACS: drzwi zablokowane na stałe, drzwi otwierane za pomocą karty, drzwi otwierane za pomocą kodu PIN, drzwi otwarte zbyt długo
  • Przyznawanie dostępu do strzeżonego obiektu: Zezwolenie na dostęp, Odmowa dostępu.
  • Strefa uzbrojona, Strefa rozbrojona, Strefa zamknięta, Strefa została odłączona, Strefa otwarta (alarm), Strefa nie miała zwarcia
  • Zwarcie w strefie, Brak zwarcia w strefie

Zdarzenia te mogą wywołać szereg scenariuszy reakcji:

  • Wysyłanie kamery PTZ do określonego położenia zaprogramowanego lub trasy kamery
  • Wyświetlenie obrazu bieżącego i nagranego z jednej lub kilku kamer
  • Uruchomienie nagrywania alarmowego na dowolnej kamerze, itd.