Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Galaxy Dimension

Moduł integracyjny Galaxy Dimension pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy urządzeniami Honeywell Galaxy Dimension i Axxon PSIM, umożliwiając tworzenie systemów bezpieczeństwa opartych na AxxonSoft, które konsolidują różnorodny sprzęt w jednym interfejsie oprogramowania.

Galaxy Dimension reprezentuje nową generację paneli kontrolnych dostosowanych do potrzeb bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i kontroli dostępu. Te panele kontrolne mogą być łatwo zintegrowane z kompleksowymi systemami bezpieczeństwa.

Moduł integracyjny Galaxy Dimension wspiera:

 • Monitorowanie systemów Galaxy Dimension
 • Zarządzanie systemami Galaxy Dimension
 • Ustawianie użytkowników, poziomów dostępu i harmonogramów nagrywania

Moduł obsługuje następujące urządzenia Honeywell Galaxy:

 • Galaxy Dimension GD-48
 • Galaxy Dimension GD-96
 • Galaxy Dimension GD-264
 • Galaxy Dimension GD-520

Niektóre z wbudowanych funkcji:

 • Alarmy włamaniowe i zdarzenia, takie jak dostęp przyznany, odmowa dostępu, wymuszone otwarcie drzwi
 • Uzbrajanie i rozbrajanie wybranych stref detekcji włamania

Integracja PSIM z funkcjami centrali alarmowej Galaxy Dimension oferuje rozszerzone i efektywne scenariusze reakcji na alarmy:

 • Wysyłanie kamery PTZ do określonego presetu lub trasy kamery
 • Podgląd na żywo i nagrań z jednej lub kilku kamer podłączonych do stref detekcji włamania
 • Uruchomienie nagrywania alarmowego na dowolnej kamerze, itp.