Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Hunter Pro

Moduł integracyjny Hunter Pro pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy panelami Hunter Pro firmy PIMA Electronic Systems LTD i Axxon PSIM w celu stworzenia jednolitej zintegrowanej platformy bezpieczeństwa zasilanej przez oprogramowanie AxxonSoft.

ACFA PSIM oferuje wsparcie integracji dla paneli HUNTER-PRO 832, HUNTER-PRO 896, i HUNTER-PRO 8144, jak również ekspanderów stref EXP-PRO UNIV, I/O-8N i I/O-16.

Panele HUNTER-PRO umożliwiają monitorowanie stanu pętli alarmowych z czujnikami bezpieczeństwa/pożarowymi, dzięki czemu alarmy i komunikaty o stanie są przesyłane do centralnej stacji monitorowania.

Oto tylko niektóre ze zintegrowanych funkcjonalności:

  • Obiekt wyłączony, obiekt włączony
  • Nazwa przypisana do użytkownika, kod użytkownika nieustalony, kod użytkownika ustalony
  • Kontroler włączony, kontroler wyłączony
  • Nie udało się przypisać nazwy

Zdarzenia te mogą wywołać szereg scenariuszy reagowania:

  • Uzbrój strefę
  • Rozbrój strefę