Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny OPC Wrapper

Moduł integracyjny OPC WRAPPER wspiera wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy klientem OPC a serwerem OPC,
co pozwala na stworzenie bezproblemowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa opartego na oprogramowaniu AxxonSoft. Kontrola dostępu, monitoring wideo i inne procesy mogą być zintegrowane.

Moduł OPC WRAPPER jest kompatybilny z każdym urządzeniem OPC i może być zainstalowany na tym samym komputerze co serwer OPC lub na każdym innym komputerze sieciowym. OPC Wrapper pozwala wszystkim poziomom oprogramowania "rozmawiać" ze sobą
i pracować jako jedna całość.

OPC to zestaw znormalizowanych specyfikacji, które zapewniają uniwersalny mechanizm wymiany danych dla systemów monitorowania
i zarządzania

Obsługiwane zdarzenia OPC:

  • Dowolne zestawy alarmów pożarowych, włamaniowych i innych, takich jak pożar, zadymienie itp.
  • Zdarzenia i alarmy z systemów kontroli dostępu, takie jak przyznany dostęp, odmowa dostępu, alarmy wymuszenia dostępu, naruszenie dostępu itp.
  • Dowolne zestawy alarmów z systemów ochrony obwodowej.
  • Dowolne dane z infrastruktury technicznej, takie jak temperatura, wilgotność, klimatyzacja, czujniki awaryjne i inne.
  • Dowolne dane z urządzeń przemysłowych, takie jak ciśnienie oleju, sterowanie wentylatorami, czujniki kontrolne i inne.
  • Pełnodupleksowa komunikacja danych. Axxon OPC Wrapper jest w stanie zmienić lub ustawić dowolny parametr. Pozwala kontrolować i zarządzać każdym podsystemem, który obsługuje OPC.

Każde z powyższych zdarzeń lub systemów może wyzwolić szeroki zakres działań w systemie:

  • przesuwanie kamer PTZ w określone miejsca;
  • wyświetlanie obrazu z jednej lub więcej kamer na komputerze operatora;
  • nagrywanie każdej uruchomionej kamery itd.

Zrzuty ekranu: