Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Paxton

Moduł integracyjny Paxton pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemem kontroli dostępu Paxton, opracowanym przez Paxton Access,
a Axxon PSIM w celu stworzenia jednolitej, zintegrowanej platformy bezpieczeństwa opartej na oprogramowaniu AxxonSoft.

Moduł integracyjny Paxton łączy Paxton z ACFA PSIM w celu monitorowania i zarządzania. Konfiguracja sprzętu odbywa się za pomocą oprogramowania Paxton.

ACFA PSIM posiada integrację z kontrolerami dostępu Net2 nano, Net2 plus i Net2 classic.

Paxton Net2 to seria kontrolerów dostępu z obsługą protokołu IP do scentralizowanej administracji i zarządzania od 1 do 1000 drzwi i do 50 000 użytkowników. System oparty na protokole IP oferuje wszystkie korzyści wynikające ze scentralizowanego zarządzania, raportowania zdarzeń i elastycznej kontroli dostępu użytkowników.

Oto tylko niektóre zintegrowane funkcjonalności:

  • Obiekt utworzony, obiekt usunięty, obiekt włączony, obiekt wyłączony, obiekt nie istnieje
  • Połączenie nawiązane, połączenie zamknięte
  • Zapis konfiguracji, błąd zapisu konfiguracji
  • Święto państwowe, jednostka kontrolna, pobranie karty
  • Jednostka kontrolna, reset inicjacji kontroli

Zdarzenia te mogą wywołać szereg scenariuszy reagowania:

  • Otwórz drzwi
  • Zamknij drzwi
  • Drzwi przytrzymane, otwarte

Dowiedz się więcej o kontroli dostępu Paxton na oficjalnej stronie www.paxton.co.uk