Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Polon-Alfa

Moduł integracyjny Polon-Alfa umożliwia wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemami alarmowymi Polon 4000 firmy Polon-Alfa i Axxon PSIM w celu stworzenia jednolitego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa opartego na oprogramowaniu AxxonSoft.

Moduł integracyjny Polon-Alfa łączy systemy Polon 4000 z systemem ACFA PSIM, umożliwiając monitorowanie i zarządzanie. Konfiguracja sprzętu odbywa się za pomocą oprogramowania Polon-Alfa.

System ACFA PSIM obsługuje teraz integrację z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożaru Polon 4500 i Polon 4900.

Urządzenia Polon 4500 i 4900 zapewniają ochronę przeciwpożarową i zarządzają procesem gaszenia pożaru zarówno w dużych, jak
i małych obiektach. Centrale umożliwiają również monitorowanie i zarządzanie urządzeniami przeciwpożarowymi (drzwiami przeciwpożarowymi, klapami dymowymi itp.), a także przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym do stacji monitorującej w postaci cyfrowej i analogowej.

Oto tylko niektóre ze zintegrowanych funkcjonalności:

  • Alarm pożarowy przywrócony, alarm pożarowy
  • Nieaktywny, aktywny
  • Reset, potwierdzenie, komunikat o uszkodzeniu
  • Brak połączenia