Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Moduł integracyjny Siemens Cerberus ECO

Moduł integracyjny Siemens Cerberus ECO pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemami sygnalizacji pożaru Siemens Cerberus ECO a platformą Axxon PSIM, umożliwiając tworzenie systemów bezpieczeństwa opartych na AxxonSoft, które konsolidują różne komponenty w jednym interfejsie oprogramowania.

Siemens Cerberus ECO jest adresowalnym systemem sygnalizacji pożaru przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: hotele, sklepy detaliczne i budynki mieszkalne. Siemens Cerberus ECO oferuje wysoką niezawodność wykrywania pożaru oraz maksymalną ochronę osób, mienia i majątku.

Moduł integracyjny Siemens Cerberus ECO umożliwia:

  • Monitorowanie Cerberus ECO
  • Sterowanie i zarządzanie systemem Cerberus ECO

ACFA PSIM obsługuje teraz kontroler sygnalizacji pożaru Cerberus ECO FC1840-A3 firmy Siemens, adresowalną czujkę dymu FDO181, adresowalną czujkę ciepła FDT181, adresowalne moduły wejścia/wyjścia FDCI181-2 i FDCIO181-2 oraz separator linii FDCL181.

Poniżej przedstawiono wszystkie podstawowe zintegrowane zdarzenia:

  • Alarm pożarowy
  • Usterka
  • Nadzór
  • Aktywacja / Potwierdzenie

Możliwe scenariusze reakcji na alarm to:

  • Ręczne i automatyczne sterowanie / ponowne podłączenie
  • Reset / Potwierdzenie / wyciszenie sygnalizatora
  • Sprawdź
  • Ustawienie czasu i wyłączenie testowania.