Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Soyal

Moduł integracyjny Soyal umożliwia wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemem kontroli dostępu Soyal ,a Axxon PSIM w celu stworzenia jednolitej, zintegrowanej platformy bezpieczeństwa opartej na oprogramowaniu AxxonSoft.

Moduł integracyjny Soyal obsługuje następujące funkcje:

 • Konfiguracja sprzętu Soyal
 • Monitorowanie i zarządzanie systemami opartymi na Soyal

System ACFA PSIM umożliwia integrację z kontrolerami AR-716, AR-721, AR-725 i AR-727.

AR-716 jest kontrolerem IP, który może zarządzać wieloma drzwiami. Urządzenie posiada dwa porty, z których każdy obsługuje do
8 czytników.

Czytniki AR-721, AR-725 i AR-727 mogą przechowywać dzienniki zdarzeń przez okres do 10 lat. AR-727 jest wyposażony w podświetlany ekran dotykowy i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Oto tylko niektóre ze zintegrowanych funkcjonalności:

 • Błąd kodu witryny, błąd kodu PIN
 • Odczyt i wprowadzenie
 • Zdarzenie alarmowe
 • Czas ostatniego wejścia/wyjścia, monitor wejścia/wyjścia
 • Blokada klawiatury
 • Nieważna karta- Data wygaśnięcia

Zdarzenia te mogą wywołać szereg scenariuszy reagowania:

 • Pobierz czas, synchronizuj czas
 • Ponowne uruchomienie urządzenia
 • Włączanie, wyłączanie czuwania
 • Otwórz drzwi, zamknij drzwi
 • Włączenie alarmu, wyłączenie alarmu