Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Moduł integracyjny Unipos

Moduł integracyjny Unipos pozwala na wymianę informacji o zdarzeniach i alarmach pomiędzy systemami alarmowymi Unipos i Axxon PSIM, umożliwiając tworzenie systemów bezpieczeństwa opartych na AxxonSoft, które konsolidują różnorodny sprzęt w jednym interfejsie oprogramowania.

Moduł integracyjny Unipos obsługuje następujące funkcje:

 • Konfiguracja systemu sygnalizacji pożaru Unipos
 • Komunikacja między systemem alarmowym Unipos a ACFA-PSIM (monitorowanie, zarządzanie)

ACFA-PSIM oferuje wsparcie integracyjne dla interaktywnych central sygnalizacji pożaru IFS7002-2 i IFS7002-4 oraz konwencjonalnych central sygnalizacji pożaru FS5200 i FS5100.

Centrale IFS7002 są przeznaczone do współpracy z adresowalnymi automatycznymi czujkami pożarowymi i ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Urządzenia wyposażone są w dwie pętle sygnałowe (z możliwością rozgałęziania) do dołączania czujek pożarowych, modułów wejścia/wyjścia, adapterów, modułów automatycznego tłumienia pożaru oraz obsługują pełną automatyzację centrali
i adresowalnych czujek pożarowych oraz ostrzegaczy pożarowych.

Konwencjonalne centrale sygnalizacji pożaru FS5200 i FS5100 obsługują do 32 czujek pożarowych w linii, a także umożliwiają podział na grupy ręcznych i automatycznych czujek pożarowych.

Oto tylko niektóre ze zintegrowanych funkcjonalności:

 • Link lost, Link ok
 • Urządzenie wyłączone, urządzenie włączone
 • Wyjście adresowalne wyłączone, wyjście adresowalne włączone
 • Wejście adresowalne wyłączone, wejście adresowalne włączone
 • Urządzenie usunięte, urządzenie uzbrojone, błąd w urządzeniu
 • Przedpożar, reset przedpożarowy

Integracja z systemem Unipos zapewnia ulepszone i skuteczne scenariusze reagowania na alarmy:

 • Zatrzymanie lokalnych zoomerów
 • Tłumienie/aktywacja sygnalizatorów akustycznych
 • Resetowanie "pożarów"/"wejść".
 • Synchronizacja czasu