Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

[SIPGeneric] SIP with RTSP - SIP with RTSP Device

Dostawca ! Universal Drivers
Oprogramowanie sprzętowe auto
Rodzaj Generic
Kanał 1
Stan integracji w Axxon One Integrated
Liczba strumieni w Axxon One 1
MJPEG w Axxon One Integrated
MPEG w Axxon One Non-integrated
H.264 w Axxon One Integrated
H.265 w Axxon One Non-integrated
Wejście audio w Axxon One Integrated
Wyjście audio w Axxon One Integrated
PTZ w Axxon One Non-integrated
Tag&Track w Axxon One Non-integrated
Wejście alarmowe w Axxon One Partially Integrated
Wyjście alarmowe w Axxon One Non-integrated
Analityka w Axxon One Non-integrated
Stan integracji w Axxon PSIM Integrated
Wielostrumieniowość w Axxon PSIM Non-integrated
Liczba strumieni w Axxon PSIM 1
MJPEG w Axxon PSIM Integrated
MPEG w Axxon PSIM Non-integrated
H.264 w Axxon PSIM Integrated
H.265 w Axxon PSIM Non-integrated
Wejście audio Axxon PSIM Integrated
Wyjście audio w Axxon PSIM Integrated
PTZ w Axxon PSIM Non-integrated
Wejście alarmowe w Axxon PSIM Integrated
Wyjście alarmowe w Axxon PSIM Non-integrated
Wbudowana pamięć w Axxon PSIM Non-integrated
Analityka w Axxon PSIM Non-integrated
Obsługa modułów x64 Integrated
Multicast Integrated