Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Raporty webowe

System raportów webowych zapewnia dostęp do scentralizowanych statystyk nadzoru pracy kasjera w każdym sklepie sieci detalicznej. Może być używany jako część zintegrowanego centrum monitoringu lub indywidualnie, w celu zapewnienia zdalnego dostępu do niezbędnych statystyk przeznaczonych dla menadżerów czy szefów konkretnych działów.

System pozwala czytać raporty dotyczące operacji kasowych, przeglądać powiązane nagrania wideo, a także drukować raporty
z dowolnego komputera z dostępem do internetu.

Funkcje systemu raportów webowych

  • Raporty są przedstawiane w tabeli. W wierszach podawane są nazwy konkretnych zdarzeń, natomiast w kolumnach ich opis, np. numer magazynu, numer kasy, data i godzina, nazwisko kasjera, itp. Wybranie któregoś zdarzenia powoduje jego podświetlenie na kolor czerwony oraz wyświetlenie nagrania wideo i tekstu paragonu.
  • Raporty mogą być na bieżąco przesyłane za pomocą e-maila.
  • Raporty mogą być filtrowane przez kasjerów, kasy fiskalne lub operatorów monitoringu.
  • System oferuje dwa interfejsy do wyświetlania raportów.
  • Raporty mogą być filtrowane w określonych odstępach czasu lub według grup zdarzeń.
  • Administratorzy systemu tworzą grupy zdarzeń i określają ich statusy. Mogą na przykład utworzyć grupę zdarzeń neutralnych oraz zdarzeń podejrzanych i określić sposób reagowania systemu na każde z nich. Do grupy zdarzeń podejrzanych zaliczymy np. rezygnację z wystawienia paragonu czy zwrot zakupionego towaru. Operatorzy monitoringu wideo są odpowiedzialni za ustawianie statusu takiego zdarzenia.