Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Mapa Ciepła

Mapa Ciepła

Mapy ciepła stosowane są w celu określenia najbardziej interesujących dla klienta punktów przestrzeni sklepowej – stoisk, wystaw, półek, reklam itp. Dzięki temu narzędziu, możliwe jest wyświetlanie „gorących” miejsc w sklepach lub w innych uczęszczanych miejscach, dzięki odpowiedniej wizualizacji na ekranie.

Zastosowanie map ciepła pozwala:

 • Ocenić efektywność bezpośredniej reklamy – ulotek, plakatów, reklam interaktywnych itp., dzięki pomiarowi czasu przebywania odwiedzających w miejscach, gdzie są one rozlokowane.
 • Określić skuteczność akcji promocyjnych: 1) stworzyć analizę porównawczą akcji przeprowadzonych w określonym czasie dla danego towaru; 2) określić obszary sklepowe, w których przeprowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych będzie najbardziej efektywne.
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę o najbardziej korzystnym rozmieszczeniu towaru, udanej organizacji przestrzeni sklepowej oraz działań promocyjnych, w celu zastosowania jej w innych punktach sprzedaży danej sieci handlowej.
 • Określić efektywność ekspozycji towarów aby opracować optymalną cenowo propozycję dla producentów towarów.
 • Przeprowadzić analizę porównawczą efektywności ekspozycji tego samego towaru w różnych miejscach w sklepie.
 • Optymalizować przestrzeń sklepową w oparciu o informacje o najbardziej zaludnionych obszarach sklepu, likwidować zarówno wąskie alejki jak i mało odwiedzane strefy
 • Prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi.
 • Ocenić ogólną efektywność pracy sklepu oraz rozplanowania przestrzeni sklepowej.

Główne funkcje narzędzia

 • Pomiar aktywności odwiedzających
 • Nagrywanie zdarzeń o aktywności odwiedzających do bazy danych
 • Wykorzystanie danych ilościowych do raportowania o aktywności odwiedzających w różnych częściach sklepu.

Formy raportów

Aktywność odwiedzającego dla dowolnego okresu, może zostać wyświetlona w raporcie webowym. Raport można zapisać do pliku lub automatyczne wysłanie przez e-mail (zgodnie z harmonogramem).

Do wyboru są twa typy raportu:

Mapa Ciepła jest wizualnym przedstawieniem kolorów zebranych danych, zapewniając intuicyjny wgląd w różnych strefach sklepu dla szybkiego porównania.

Jest to użyteczne w raporcie dla indywidualnego klienta. „Gorące” kolory odpowiadają dłuższemu pobytowi klienta w danym sektorze, natomiast „zimne” oznaczają brak jego zainteresowania. Daje to szybkie podsumowanie, które sektory są atrakcyjne dla klientów.

The Customer activity

Raport o Statystykach aktywności odwiedzającego przedstawia zebrane dane w formie wykresów i tabel do analizy i porównania zachowań odwiedzających w poszczególnych sektorach. Ta forma oferuje szczegółowe dane ilościowe na temat zmian aktywności odwiedzających w strefie w funkcji czasu.

Również, to można wykorzystać w raporcie dla indywidualnego klienta. Użytkownicy systemu otrzymują na bieżąco informacje na temat zmian aktywności odwiedzającego w strefie w funkcji czasu, a także średnią wartość dla całego zarejestrowanego czasu. Dane z różnych stref mogą zostać porównane w celu głębszej analizy.

Understanding customer behavior: Heat Map