Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Detektor długości kolejki

Zarządzanie kolejką

Detektor długości kolejki przeznaczony jest do oceny obciążenia punktów obsługi klientów. Informacje na temat obciążenia obsługi są użyteczne w:

 • handlu detalicznym
 • transporcie (dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, stacje metra)
 • bankach i firmach bez systemu kolejkowania
 • placówkach rozrywkowych i rekreacyjnych

Znając długość kolejki, można zarządzać:

 • optymalizacją harmonogramu pracy pracowników
 • przestrzenią placówki
 • otwartymi punktami obsługi klientów, zwiększać i zmieszać ich liczbę

Jak to działa

Narzędzie zlicza ludzi, którzy stoją w linii, w oparciu o obraz z kamery wideo skierowanej na obszar kolejki. W celu konfiguracji detektora, należy wykonać poniższe czynności:

 • Ustawić obszar w obrazie wideo, w którym mają być zliczani ludzie stojący w kolejce.
 • Ustalić zliczanie przechodzących osób z jednej strefy do drugiej
 • Skalibrować przybliżoną wielkość osoby na obrazie.

Narzędzie detekcyjne jest oparte na „długiej obecności”: zlicza ludzi, którzy pozostają w wybranym obszarze przez określoną długość czasu, innymi słowy, tylko ludzi, którzy naprawdę czekają w kolejce. Detektor nie liczy ludzi, którzy zatrzymują się na krótki czas, na przykład w celu spojrzenia na rozkład jazdy lub zadania krótkiego pytania kasjerowi. Narzędzie także prawidłowo interpretuje sytuacje, gdy osoba stojąca w kolejce przesuwa się nieznacznie, tak jak w przypadku przenoszenia ciężaru ciała na inną nogę.

Liczba osób w kolejce, może być analizowana w czasie rzeczywistym lub w raporcie webowym, w formie tabeli lub wykresu.

Zalety AxxonSoft

 • Jesli umieszczenie kamer oraz jakość kamer jest zgodna z zaleceniami, dokładność zliczania jest bardzo wysoka (97%).
 • Detektor jest modułem typu plug-in dla oprogramowania Axxon PSIM, więc jest szybki w instalacji i łatwy w konfiguracji.
 • Statystki na temat długości kolejki można uzyskać za pośrednictwem raportu webowego (z dowolnego komputera z dostępem do Internetu) lub na wiele innych sposobów używając skryptów Axxon PSIM.