Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Zgoda użytkownika

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług na stronie internetowej www.axxonsoft.com (zwaną dalej "Witryną")

Warunki użyte w bieżącej Umowie Użytkownika mają następujące znaczenie:

 • "Strona internetowa" to strona internetowa opublikowana w domenie www.axxonsoft.com.
 • "Użytkownik" to osoba, która uzyskuje dostęp do informacji publikowanych w Witrynie.
 • "Administrator strony" oznacza osoby upoważnione do wykonywania działań w imieniu Witryny, w tym między innymi: zarządzanie Stroną.

A. Ogólne warunki

 1. Korzystanie z materiałów i usług Strony jest regulowane prawem międzynarodowym.
 2. Obecna umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą umowę.
 3. Administrator Strony ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Zmiany te wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu nowej wersji Umowy na Stronie Internetowej. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Umowie, jest zobowiązany do nieudostępniania Strony i wstrzymania korzystania z materiałów i usług Witryny.

B. Warunki użytkownika

 1. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które mogą być postrzegane jako pogwałcenie prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i / lub praw pokrewnych, lub jakichkolwiek działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do zakłócenia normalnego funkcjonowania Strona Internetowej lub innych usług.
 2. Korzystanie z materiałów Strony Internetowej bez zgody właściciela praw autorskich jest niedozwolone. Umowy licencyjne muszą być zawierane z właścicielami praw autorskich w celu zgodnego z prawem korzystania z materiałów Strony.
 3. Link do Strony Internetowej musi być podany przy cytowaniu materiałów tejżże strony, w tym wszystkich dzieł chronionych prawem autorskim.
 4. Komentarze i inne zapisy Użytkownika na Stronie nie mogą naruszać prawa międzynarodowego i społecznie akceptowanych norm moralności.
 5. Użytkownik jest ostrzegany, że Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie lub korzystanie przez Użytkownikaa z zewnętrznych zasobów z linków zawartych na Stronie.
 6. Użytkownik zgadza się, że Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośrednich ani pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w odniesieniu do ewentualnych lub rzeczywistych strat wynikających z jakichkolwiek treści na Stronie, rejestracji praw autorskich oraz informacji o tej rejestracji, dostępnych towarach i usługach na lub otrzymane za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych lub zasobów lub innych kontaktów, których Użytkownik dokonał za pomocą informacji opublikowanych na Stronie lub łączy do zasobów zewnętrznych.
 7. Użytkownik zgadza się, że wszelkim materiałom i usługom Strony lub jakiejkolwiek jej części mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administrator Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań związanych z takimi reklamami.

C. Inne warunki

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z prawem międzynarodowym.
 2. Żadne z postanowień Umowy nie powinno być interpretowane jako nawiązanie partnerstwa,zatrudnienia lub jakiekolwiek innej relacji, które nie są wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie między Użytkownikiem a Administratorem Strony.
 3. Decyzja sądu o unieważnieniu lub uznaniu niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie unieważnia żadnych innych jej warunków.
 4. Brak działania ze strony Administratora Strony Internetowej w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy nie oznacza Administratorowi Strony podjęcia odpowiednich późniejszych działań w celu ochrony interesów, praw autorskich, materiałów AxxonSoft.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi punktami niniejszej Umowy i jednoznacznie je akceptuje.