Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Informacja o poufności

O ile nie wskazano inaczej, informacje zawarte w niniejszej wiadomości mają charakter uprzywilejowany i poufny oraz są przeznaczone wyłącznie do użytku Odbiorcy(ów) wymienionego(ych) powyżej oraz innych osób, które zostały wyraźnie upoważnione do ich otrzymania. Jeśli nie jesteś (lub sugerujesz, że nie jesteś) zamierzonym Odbiorcą, niniejszym informujemy, że rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie, dystrybucja lub podejmowanie jakichkolwiek działań w odniesieniu do wyżej wymienionych informacji (w całości lub części) jest surowo zabronione. Nie można zagwarantować, że przekazywanie informacji pocztą elektroniczną będzie bezpieczne lub wolne od błędów, ponieważ informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zagubione, zniszczone, mogą dotrzeć z opóźnieniem lub być niekompletne albo zawierać wirusy. Dlatego nadawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej wiadomości, które powstaną w wyniku przesyłania jej pocztą elektroniczną.