Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Umieszczając „zaznacz” w polu „Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AxxonSoft” akceptujesz tę zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwaną dalej „zgodą”).

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje: gromadzenie, systematyzowanie, przechowywanie, aktualizowanie lub zmienianie, wykorzystywanie lub przesyłanie danych osobowych wyłącznie w celach i metodach określonych w Polityce prywatności, które można znaleźć pod następującym adresem internetowym: pl.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy

AxxonSoft gwarantuje, że wszystkie otrzymane informacje pozostaną poufne. Dane osobowe są przetwarzane w celu skutecznego przetwarzania zamówień, umów i innych zobowiązań we współpracy z AxxonSoft.

Zgoda ta obejmuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firmę i stanowisko.

Twoja zgoda nie wygasa, jednak masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania bezpłatnej aktualizacji, unieważnienia lub zmiany swoich danych osobowych, a także powołania się na wszystkie inne prawa wynikające z REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych poprzez wysłanie wniosku do privacy@axxonsoft.com.

Pragniemy poinformować, że wycofując Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzasz, że konto może zostać usunięte ze strony internetowej www.axxonsoft.com, a wszystkie rekordy zawierające Twoje dane osobowe zostaną usunięte z systemów przetwarzania danych osobowych AxxonSoft, co może uniemożliwić korzystanie z usług internetowych AxxonSoft.