Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

GDPR / RODO

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o danych osobowych zbieranych przez AxxonSoft oraz sposobach wykorzystania tych danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych

AxxonSoft może gromadzić i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

  • informacje na temat korzystania z tej witryny
  • informacje, które podajesz w celu rejestracji na stronie internetowej
  • informacje o transakcjach przeprowadzanych za pośrednictwem tej witryny
  • informacje, które podajesz w celu subskrypcji usług serwisu i
  • wszelkie inne informacje, które wysyłasz do AxxonSoft.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy, zostaną wykorzystane do następujących celów:

  • administracji tej witryny
  • personalizacji strony dla Ciebie
  • umożliwiania dostępu do usług stron internetowych i korzystania z nich
  • wysyłania Ci marketingowych komunikatów

Oprócz ujawnień koniecznych do realizacji celów określonych powyżej, AxxonSoft może ujawnić dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym, oraz w celu ustalenia, wykonywać lub bronić swoich praw.

Zabezpieczanie danych

AxxonSoft podejmie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie danych osobowych.

AxxonSoft przechowa wszystkie podane dane osobowe na bezpiecznych serwerach.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie dlatego powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą stronę. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki Prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, zamieścimy wyraźne powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Jak długo będziemy używać Twoich danych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.