Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie do automatycznego rozpoznawania oznaczeń kontenerów (ACCR) oparte na Auto PSIM

Rozwiązanie ACCR rozwijane przez AxxonSoft automatycznie rozpoznaje numery identyfikacyjne kontenerów, a rezultaty zapisuje w bazie danych wraz z odnoszącymi się do nich nagraniami wideo. Może zostać zastosowane do lokalizowania i śledzenia kontenerów; jest zaprojektowane do użytku w portach, na kolei, na stacjach przeładunkowych i w punktach odpraw celnych.

Funkcjonalności Auto PSIM ACCR

Moduł ACCR oferuje zestaw narzędzi do automatycznego rozpoznawania identyfikatorów kontenerów oraz do wyszukiwania i analizowania zapisanych danych:

  • Rozpoznawanie w standardzie ISO 6346 (BIC), MOCO, kodów ILU (poziomych lub pionowych) oraz kodów wymiarowych.
  • Przechowywanie rozpoznanych kodów kontenerów w bazie danych oraz przypisywanie ich do odpowiednich nagrań wideo.
  • Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym kodów w bazie danych i powiadamianie o wynikach pozytywnych (o rozpoznanych kodach zgodnych z wyszukiwaną frazą)
  • Wyszukiwanie kodów oraz powiązanych z nimi nagrań wideo w bazie danych.
  • Przetwarzanie zarówno analogowych, jak i cyfrowych (z urządzeń IP) strumieni wideo, pozwalając na uzyskiwanie obrazów kodów identyfikacyjnych kontenerów z różnych źródeł, co z kolei gwarantuje najwyższą możliwą precyzję rozpoznawania.
  • Stabilna praca systemu 24/7 i automatyczna korekcja ustawień, gdy zmieniają się warunki środowiskowe (np. gdy potrzebne jest dodatkowe doświetlenie).

Rozwiązanie ACCR rozwijane przez AxxonSoft sprawdzi się doskonale do:

  • Obserwacji przepływu ładunków i zarządzania logistyką kolejową, morską i lotniczą
  • Zarządzania transportem i obiektami wymagającymi szczególnego poziomu bezpieczeństwa, jak porty i terminale ładunkowe.
  • Zbierania i przetwarzania informacji w celach rachunkowych i analitycznych.