Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Przekroczenia prędkości

Egzekwowanie ograniczenia prędkości poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Auto PSIM pozwala zautomatyzować przechwytywanie zdjęć / nagrań wideo przekroczeń prędkości. W tym celu za pomocą Auto PSIM wdrażane są certyfikowane systemy wymuszania zdjęć / wideo różnych producentów.

Serwer z oprogramowaniem Auto PSIM otrzymuje obraz każdego pojazdu przekraczającego dozwoloną prędkość, a także szczegółowe zdjęcie tablicy rejestracyjnej, numeru tablicy rejestracyjnej w formie tekstowej, a także datę, godzinę i miejsce naruszenia przepisów. Dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych naruszeń we wszystkich określonych lokalizacjach będą automatycznie wysyłane do ujednoliconej bazy danych wykorzystywanej przez system, który generuje i drukuje bilety ruchu.

Auto PSIM. Egzekwowanie ograniczenia prędkości poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Zalety

  • Masz możliwość odbierania nie tylko danych związanych z zarejestrowanymi naruszeniami, ale także ciągłych strumieni wideo generowanych przez system egzekwowania. Umożliwia to wykorzystanie dostępnych systemów egzekwowania zdjęć / wideo do monitorowania ruchu i wykonywania funkcji śledzenia pojazdów.
  • Możesz łączyć oddzielne systemy egzekwowania zdjęć / wideo i kamer nadzoru wideo w jeden zunifikowany system, który jest w stanie wychwytywać wykroczenia drogowe i śledzić pojazdy.

Dowiedz się więcej o Auto PSIM