Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Naruszenie sygnalizacji świetlnej

Egzekwowanie czerwonych świateł poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Auto PSIM pozwala automatycznie wychwytywać naruszenia czerwonego światła i zbudować bazę danych dla automatycznego systemu generowania biletów drogowych.

Egzekwowanie czerwonych świateł poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

W zależności od liczby pasów ruchu stosuje się kilka kamer do rejestrowania naruszeń dla każdego kierunku monitorowanego skrzyżowania:

  • główne kamery - jedna na pas, skierowana bezpośrednio na skrzyżowanie i używana do przechwytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie. Ruch zbliża się do kamer.
  • dodatkowe  kamery monitorujące - skierowane na tył pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie (ruch uliczny oddala się od kamer). Pole widzenia kamery rejestruje również czerwone światła.

Auto PSIM odbiera sygnał z kontrolera sygnalizacji świetlnej, ilekroć sygnalizacja świetlna zmieni kolor na czerwony.

Ten sygnał inicjuje nagrywanie przez wszystkie kamery. System rejestruje następujące dane dla każdego pojazdu złapanego na skrzyżowaniu:

  • zdjęcia pojazdu oraz jego tablicy rejestracyjnej;
  • rozpoznany numer rejestracyjny pojazdu (w formie tekstowej);
  • obraz potwierdzający, że sygnalizacja świetlna jest czerwona, a pojazd znajduje się w zakazanym obszarze drogi, podczas gdy światło jest czerwone (przechwycone przez dodatkową kamerę monitorującą).

Auto PSIM pozwala kontrolować nieograniczoną liczbę skrzyżowań za pomocą jednego zunifikowanego systemu do egzekwowania czerwonych świateł. Dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych naruszeń na wszystkich skrzyżowaniach zostaną automatycznie przesłane do ujednoliconej bazy danych wykorzystywanej przez system, który generuje i drukuje bilety ruchu.

Dowiedz się więcej o Auto PSIM