Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Inteligentna kontrola ruchu

Auto PSIM pozwala gromadzić dane o ruchu, które można wykorzystać w automatycznych systemach kontroli ruchu (ATCS).

Filmy drogowe są gromadzone przez kamery monitorujące i wysyłane na serwery kontroli ruchu AxxonSoft. Oprogramowanie analizuje dane wideo i oblicza parametry przepływu ruchu w celu obliczenia następujących standardowych charakterystyk ruchu:

  • średnia prędkość [km/h];
  • natężenie ruchu (liczba pojazdów na godzinę) [pojazd/godz.];
  • gęstość ruchu [pojazd/km].

Obliczane są również:

  • zajętość pasa [%];
  • długość pojazdu [m] - (dla klasyfikacji pojazdu);
  • długość kolejki na skrzyżowaniu (wykryta przez co najmniej dwie kamery wideo);
  • przypadki pojazdów jadących w złym kierunku.
Inteligentna kontrola ruchu

Dane są następnie wysyłane do centrum operacyjnego (centrum przetwarzania danych), gdzie można je zmapować i zapisać w bazie danych do przyszłej analizy. Dane niezbędne do adaptacyjnego sterowania ruchem przesyłane są do podsystemu sterowania sygnalizacją świetlną zautomatyzowanego systemu sterowania ruchem.

ATCS zapewnia automatyczną kontrolę sygnalizacji świetlnej. Ruch jest regulowany przez sygnalizatory świetlne zarządzane przez inteligentne kontrolery ruchu, które z kolei są obsługiwane przez centralny serwer ATCS za pośrednictwem łączy danych. Serwer systemu automatycznej kontroli ruchu zasila inteligentne kontrolery ruchu planami koordynacji ruchu według różnych kryteriów: pory roku, pory dnia, dnia tygodnia oraz bieżącego wskaźnika warunków drogowych otrzymanego z systemu Auto PSIM.

Tryby pracy inteligentnych kontrolerów ruchu są również zarządzane przez serwer systemu automatycznej kontroli ruchu wykonujący scentralizowane zarządzanie. Serwer systemu automatycznej kontroli ruchu może również wykonywać lokalne elastyczne algorytmy regulacji dla lokalnie skonfigurowanych czasów trwania faz sygnalizacji świetlnej dla każdego skrzyżowania na podstawie danych otrzymanych z Auto PSIM.

Dowiedz się więcej o Auto PSIM