Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić

Cyberbezpieczeństwo

Kontrola integralności systemu

Zapobiegaj nieautoryzowanej ingerencji w VMS

Podczas uruchamiania serwerów i zdalnych klientów, Axxon One automatycznie sprawdza podpis cyfrowy wszystkich plików wykonywalnych. Jeśli wszystkie pliki są na swoim miejscu i pasują do swoich podpisów, w dzienniku systemowym pojawi się wpis „Sprawdzenie integralności systemu zakończone pomyślnie”. 

W przeciwnym razie, rejestrowane jest zdarzenie „Sprawdzanie integralności systemu nie powiodło się”; w takiej sytuacji system może, zgodnie z ustawieniami, wykonać jedną ze wstępnie skonfigurowanych czynności: 

  • Pokaż ostrzeżenie administratorom
  • Pokaż ostrzeżenie wszystkim użytkownikom
  • Blokuj użytkowników bez uprawnień administratora
  • Zatrzymaj nieistotne usługi
Kontrola integralności systemu
Kontrola integralności systemu

Polityka bezpieczeństwa

Chroń swój VMS przed nieautoryzowanym dostępem

Polityka bezpieczeństwa Axxon One zapewnia, że żadne nieupoważnione osoby nie będą miały dostępu do systemu. Polityka bezpieczeństwa użytkownika obejmuje: 

  • Ustawienie minimalnej długości hasła. 
  • Przechowywanie historii haseł. 
  • Ustawianie daty ważności hasła. 
  • Ustawienie wymaganej siły hasła. 
  • Zapobieganie wielokrotnym jednoczesnym sesjom. 
  • Zablokowanie użytkownika i określenie czasu blokady/ilości nieudanych prób logowania. 

Każde zdarzenie związane z użytkownikiem zawiera adres IP użytkownika. Podczas uzyskiwania dostępu do serwera adres MAC komputera klienckiego jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń systemowych. Zdarzenie Początek eksportu zawiera nazwę użytkownika. Możesz ustawić zakres dozwolonych adresów IP dla komputerów klienckich; użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do serwera z potwierdzeniem administratora. 

Polityka bezpieczeństwa

Cechy cyberbezpieczeństwa w chmurze

Bezpieczne połączenie i przechowywanie hasła

Usługa chmury AxxonNet łączy się z serwerami Axxon One VMS poprzez protokół HTTPS używając szyfrowania TLS. Nie ma potrzeby otwierania żadnych portów lub wdrażania innych potencjalnie wrażliwych ustawień, co zapewnia, że Twój VMS nie będzie dostępny z zewnątrz. Przesyłane wideo i inne dane są szyfrowane, co uniemożliwia dostęp do Twoich informacji osobom nieuprawnionym.

W AxxonNet, żadne hasło użytkownika nie jest przechowywane w postaci niezaszyfrowanej (jako cleartext), ale zamiast tego stosowane jest haszowanie hasła. Kiedy wprowadzasz dane uwierzytelniające, aby zarejestrować się w AxxonNet, hasło jest przetwarzane przez algorytm haszujący i przechowywana jest tylko suma haszująca.   Kiedy wpisujesz hasło do logowania, algorytm oblicza jego sumę hash i porównuje ją z zapisanym, aby umożliwić dostęp do usługi. Niemożliwe jest odtworzenie hasła na podstawie sumy hash, więc Twoje ważne dane są niedostępne dla hakerów. 

Cechy cyberbezpieczeństwa w chmurze

Bezpieczne połączenie kamery

Szyfrowane przesyłanie strumieniowe wideo

Axxon One może odbierać zaszyfrowane strumienie wideo z kamer. Obsługuje protokół RTSPS i RTSP poprzez HTTPS dla urządzeń zgodnych z ONVIF. Dla przesyłania materiałów wideo obsługiwane jest szyfrowanie TLS. 

Bezpieczne połączenie kamery
Specyfikacja techniczna

Wygodny widok tabelaryczny podstawowych funkcji Axxon One, funkcji specjalnych, analizy wideo oraz obsługiwanych urządzeń i standardów.

Szczegóły
Prezentacja

Prezentacja PDF Axxon One zawierająca szczegółowe informacje o produkcie.

Pobierz .pdf
Broszura

Broszura Axxon One zawierająca szczegółowe informacje o produkcie, a także linki do filmów.

Pobierz .pdf